ostatní
V současně době platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví a vlády ČR, které zakazuje konání veškerých akcí s větším počtem osob, a z tohoto důvodu se účinkující (velké dechové orchestry, velké dechové orchestry ZUŠ, malé dechové orchestry, mažoretkové skupiny, ostatní kapely) nemohou na festival připravovat a dostatečně zkoušet připravený repertoár. To se samozřejmě týká i společného koncertu Městské hudby Františka Kmocha a kolínských dechových orchestrů.
Vzhledem k uzavření státních hranic není možná ani účast a vystoupení zahraničních souborů a kapel. V neposlední řadě dle vyjádření Krajské hygienické stanice spolu s epidemiology není vhodné v takto krátké době festival pořádat. „K přerušení tradice festivalu dojde již potřetí v historii (1964, 2006, 2020), přesto pevně věříme, že v příštím roce opět navážeme a užijeme si mimořádnou atmosféru, kterou festival nabízí.“, uvedl starosta města Kolína Michael Kašpar.
V souvislosti s nepříznivým vývojem epidemické situace se proto Rada města Kolína na svém zasedání ze dne 15.02.2021 rozhodla zrušit i v letošním roce největší kolínskou kulturní akci – 57. ročník hudebního festivalu dechových orchestrů Kmochův Kolín.
I nadále platí, že se za těchto podmínek velké dechové orchestry, dechové orchestry ZUŠ, malé dechové orchestry, mažoretkové skupiny ale i ostatní kapely nemohou na festival připravovat a dostatečně zkoušet připravený repertoár. Vzhledem k celkové situaci v Evropě není i nadále ani reálná účast a vystoupení zahraničních orchestrů. Získali jsme informaci i ze zasedání Svazu dechových orchestrů, kde jedním z témat bylo právě možnost realizace letošního festivalu. I zde se dirigenti velkých dechových orchestrů shodli, že v současné situaci není reálné se na červnový festival dostatečně kvalitně připravit.
Přesto alespoň jedná dobrá zpráva. Pro milovníky dechové hudby připravujeme náhradní akci v menším měřítku, převážně s lokálními orchestry. Akce je naplánována na červen a realizována bude dle momentální epidemické situace a případných vládních opatření.
„Pevně věříme, že v příštím roce se již konečně vše vrátí do normálu a my budeme moci uskutečnit plnohodnotný festival a užijeme si mimořádnou atmosféru, kterou náš festival nabízí,“ dodal Michael Kašpar, starosta města Kolína.