Festival dechové hudby Kmochův Kolín je jednou z největších kulturních událostí středočeského regionu. Jde o mezinárodně uznávaný a respektovaný  festival dechové hudby, který si zakládá na moderním pojetí tohoto hudebního žánru, ale zároveň je odkazem významné historie  spojené se jménem hudebního skladatele Františka Kmocha, pro nějž bylo město Kolín celoživotním působištěm. Festival je dnes založen na aktivitě velké většiny obyvatel Kolína a okolí, jeho pořadatelem je Město Kolín. Počet účinkujících se pohybuje kolem 1500 hudebníků a 250 mažoretek. Návštěvnost festivalu je kolem 8.000 diváků.

 

Festival nejen navazuje na odkaz skladatele Františka Kmocha, ale zároveň je jeho cílem přiblížit dechovou hudbu současnému posluchači. Snahou pořadatele této akce je pokračovat v nastoleném trendu minulých ročníků a zachovat prestižní mezinárodní hudební festival dechové hudby, zejména prezentací špičkových domácích i zahraničních orchestrů.

0
hudebníků
0
mažoretek

Kmochův Kolín bude v letošním 57. ročníku úspěšně pokračovat v nové tradici transformace z ryze dechového festivalu v moderní „Open Air Festival“ pro všechny věkové kategorie a cílové skupiny. Zároveň si zachovává důstojnost v odkazu na tradici a dílo Františka Kmocha. Tato nová tradice byla veřejností i samotnými interprety odměněna rekordní návštěvností a kladným ohlasem. Diváci jsou již zvyklí na toto pojetí festivalu a dokážou se bavit při všech produkcích. Dobře zvolený program dokládají počty posluchačů. Letošní pojetí festivalu opět zpříjemní divácké pohodlí dvěma pódii a také obsluhou s nápoji. Velký úspěch a pozitivní ohlas účinkujících i diváků na předchozích ročnících mezinárodního festivalu dechové hudby Kmochův Kolín inspiruje město Kolín k pokračování v podobné dramaturgii s několika inovativními prvky.

 

Hlavní hudební scéna bude na Karlově náměstí, opětovně bude využit k hudebním produkcím také prostor chrámu sv. Bartoloměje a synagogy. Tyto prostory nabízí koncert tradičního Nocturna a pásmo kolínských mladých umělců a dále soubory interpretující židovskou hudbu. Sobota tradičně patří průvodu orchestrů a mažoretkových skupin městem. Tradičním vyvrcholením Kmochova Kolína bude nedělní monstrkoncert na Karlově náměstí, za jehož dramaturgií stojí Miloslav Bulín a Petr Ciba.

 

Festivalu nechybí ani zajímavý doprovodný program. Tím je např. komentovaná procházka po památkách s výkladem a Otevřená ulice, projekt místní občanské iniciativy. Ta se bude odehrávat na nádvoří zámku, komentovaná prohlídka bude končit právě zde.

Na realizaci celé akce se podílí Odbor školství, kultury a sportu, Oddělení marketingu a cestovního ruchu MěÚ Kolín a zkušený externí tým, který má s realizací Kmochova Kolína dlouholeté zkušenosti.

Na realizaci celé akce se podílí Odbor školství, kultury a sportu, Odbor marketingu a propagace MěÚ Kolín a zkušený externí tým, který má s realizací Kmochova Kolína dlouholeté zkušenosti.