Dechové orchestry Čechy a Morava

Dechový orchestr ZUŠ Jeseník vznikl v roce 1971. Zakladatelem byl pan Vladimír Vraňovský, který byl přes třicet let jeho uměleckým vedoucím. Od listopadu 2005 je uměleckým vedoucím orchestru pan Tomáš Uhlíř, dalším dirigentem pan Milan Domes. Za dobu své existence se orchestr rozrostl na zhruba 70-ti členné hudební těleso, ve kterém se vystřídalo kolem 450 hudebníků.

Členové orchestru nastudovali přes 1300 skladeb a uskutečnili přes 1400 vystoupení. Těžiště repertoáru je tvořeno skladbami současných českých autorů, se kterými orchestr velmi úzce spolupracuje. Na koncertech stále častěji zaznívají i skladby zahraničních autorů soudobé symfonické dechové hudby, transkripce autorů klasické hudby, muzikálové melodie či písně z oblasti populární hudby.

Orchestr se pravidelně zúčastňuje festivalů a soutěží v České republice, ale i v zahraničí. Od roku 1974 úspěšně reprezentoval školu, město i ČR v Německu, Slovensku, Nizozemí, Belgii, Polsku, Bulharsku, Norsku, Itálii, Francii, Španělsku, Maďarsku, Chorvatsku, Mexiku, Litvě, Řecku, Rakousku, Tunisku a Číně. Mezi největší úspěchy orchestru z poslední doby patří např.: • 2012 Polsko (Rybnik) – cena Grand prix Zlatá lyra na mez.soutěžním festivalu dech.orchestrů • 2012 Španělsko (Malgrat de Mar) – 1. cena z mez. soutěžního festivalu dech.orchestrů • 2015 Čína (Šanghaj) – účast na prestižním festivalu Shanghai Tourism Festival • 2018 Praha – zlaté pásmo s vyznamenáním, vítěz střední třídy a cena za nejlepší interpretaci povinné skladby Ozvěny tance Evžena Zámečníka z mezinárodní soutěže dechových orchestrů • 2018 Štětí – vítěz soutěže v interpretaci rockové skladby • 2018 Španělsko (Lloret de Mar) – 5x zlaté pásmo v Mezinárodní soutěži a zvláštní cena poroty Od roku 2010 byla započata spolupráce se Soukromou ZUŠ taneční s.r.o. Jeseník. Orchestr tak svým vystoupením zpestřují mažoretky pod vedením Kláry Drgáčové.

http://www.dom.zusjes.cz/

Harmonie Šternberk je studentský dechový orchestr, který byl založen krátce po vzniku hudební školy ve Šternberku. První vystoupení tohoto orchestru se uskutečnilo v r. 1957.

Postupně se za dirigentským pultem vystřídali Jaroslav Chytil (zakladatel orchestru), Rostislav Aberle a Stanislav Rolek.

Nynějším hlavním dirigentem je Petr Ciba, který převzal orchestr v r. 1999 a s jehož příchodem došlo k navýšení počtu členů orchestru a k výrazné obměně repertoáru. V současné době má orchestr více jak 60 členů a je složen především ze současných i bývalých žáků základní umělecké školy ve Šternberku a studentů středních a vysokých škol olomouckého regionu.

http://www.harmonie-sternberk.cz

Dechový orchestr Kulturního domu města Holic sídlí ve třetím největším městě okresu Pardubice. Orchestr navazuje na holickou tradici dechové hudby, která sahá až do 30. let 19. století. Jeho největší rozkvět nastal v polovině 80. let 20. století pod vedením dirigenta Jaroslava Kocourka. Na ni se nyní snaží navázat kapelník Mgr. art. Ondřej Lisý, absolvent kroměřížské konzervatoře a Vysoké školy múzických umění v Bratislavě.

S tělesem se můžete setkat na poslechových a promenádních koncertech, lázeňských kolonádách, přehlídkách dechových hudeb, tanečních večerech, pietních aktech, slavnostních průvodech a dalších příležitostech. V jeho repertoáru je zastoupena nejen česká a moravská dechovka, ale také vánoční písně, filmová muzika, muzikálové árie, klasická hudba či melodie z nejrůznějších zemí světa, exotické destinace nevyjímaje.

Od roku 1971 kapela udržuje družební styk s dechovým orchestrem dobrovolných hasičů z německého Frohburgu, kam pravidelně zajíždí. Dále navštívila také Slovensko, Polsko a země bývalé Jugoslávie. V roce 2015 si z Festiwalu Muziky i Folkloru pořádaném v polském Leszně odvezla zlaté pásmo.

www.dokd.cz

Dechový orchestr ZUŠ Vimperk vznikl v roce 1991 a navázal tak na tradici dechových orchestrů, které působily ve Vimperku v dřívějších letech. Orchestr kompletně přebudoval pan učitel Petr Staněk.

V roce 1997 a 1998 orchestr zvítězil na dvou celostátních soutěžích a získal si tak renomé. Od té doby byl a je zván nejprve na prestižní domácí festivaly, později i festivaly v zahraničí. Na svém kontě má nespočet vítězství a předních míst na soutěžích celostátního i mezinárodního charakteru. V ČR jsou to celostátní kola soutěží ZUŠ, mezinárodní soutěže v Praze nebo Ostravě či Čermákovo Vysoké Mýto. Mimo svoji zemi přivezl přední místa ze soutěží z Itálie, Rakouska, Chorvatska, Německa či Polska.

K významným akcím však vždy po celou dobu patřila zejména veřejná vystoupení. Tradiční a dlouhodobé jsou každoroční adventní koncerty a noční koncerty ve Vimperku. Nechybí ani účasti na oslavách, pietních akcích, poutích obcí, měst, sborů dobrovolných hasičů, škol atd. V minulosti doprovázel vojenské přísahy. Hrál a hraje pro různé pořadatele.

V repertoáru má široké spektrum skladeb, které tvoří klasická česká dechovka, koncertní skladby české i světové, skladby populární a nechybí ani filmová hudba. Za 30 let se v orchestru vystřídalo přes 300 mladých muzikantů.

Po celou dobu stojí u dirigentského pultu Petr Staněk. Od roku 2018 diriguje a vede orchestr také ředitel ZUŠ Vimperk Pavel Vališ.

www.zusvimperk.cz

Dechový orchestr mladých ZUŠ Krnov byl založen v roce 1961 Karlem Dospivou, který u orchestru působil až do roku 2010. Vysoké nároky tohoto skvělého dirigenta a pravidelné náročné zkoušky orchestr brzy přivedly mezi nejlepší hudební tělesa tohoto typu, a to jak v České republice, tak i v zahraničí. Svědčí o tom mimo jiné i nepřetržitá absolutní vítězství v ústředních kolech soutěží dechových orchestrů mladých ZUŠ od roku 1971 až do roku 1990 a mnohá vítězství v zahraničních soutěžích (např. absolutní vítěz koncertní i pochodové soutěže v belgickém Neerpeltu v roce 1983, titul absolutního vítěze koncertní soutěže v německém Rostocku v roce 1990, atd.). Z posledních let pak zmiňme především mezinárodní soutěž velkých dechových orchestrů v Ostravě, které se DOM ZUŠ Krnov pravidelně účastní, kde orchestr v roce 2017 získal 3 skvělé ceny – zlaté pásmo s vyznamenáním, vítězství ve vyšší kategorii a cenu za nejlepší provedení povinné skladby a v roce 2019 pak opět zlaté pásmo s vyznamenáním a vítězství ve vyšší kategorii.

Během své existence se orchestr úspěšně zúčastnil mnoha velkých festivalů a soutěží v České republice (Kmochův Kolín, FEDO Štětí, FIJO Cheb, mezinárodní soutěže velkých dechových orchestrů v Brně, Praze, Ostravě, atd.) a mnohokrát reprezentoval Českou republiku na festivalech a soutěžích v zahraničí (USA, Čína, Velká Británie, Francie, Španělsko, Itálie, Holandsko, Belgie, Řecko, Chorvatsko, Rakousko, Německo, Polsko, Slovensko). Mezi nejznámější vystoupení orchestru pak patří koncertní vystoupení v londýnské Royal Albert Hall v letech 1975 a 1991, koncertní turné po Spojených státech amerických v roce 2008 a velmi úspěšné asijské turné v letech 2016 – 2017, kdy se orchestr v říjnu 2016 skvělým způsobem prezentoval na festivale „2016 Beijing International Band Festival“ v čínském Pekingu, kde mělo jeho koncertní a pochodová vystoupení takový ohlas, že byl čínskými organizátory pozván do Číny hned vzápětí znovu a v září 2017 se pak představili na festivale „2017 Shanghai Tourism Festival “ v čínské Šanghaji.

Aktuálně má orchestr cca 65 členů a stále si drží vysokou uměleckou úroveň. Od roku 2011 je uměleckým vedoucím a hlavním dirigentem orchestru jeho bývalý hráč a současný učitel Základní umělecké školy v Krnově pan Luděk Tlach, pod jehož vedením orchestr v letošním roce oslavil již 60. výročí od svého založení.

www.domkrnov.cz

Orchestr Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, je v současné době jediným aktivním velkým dechovým orchestrem v Ostravě. Byl založen v roce 1945 při učilišti Vítkovických železáren, kde působil až do roku 1999, kdy se stal samostatným občanským sdružením. Od roku 2014 reprezentuje Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou v Ostravě.

Vystupuje na akcích univerzity a jejich ostatních studentských spolků a reprezentuje ji na kulturní scéně. Pravidelnými akcemi jsou je například festival Art and Science, kdy kampus univerzity v Ostravě Porubě ožívá nejen hudbou ale také zajímavými ukázkami moderních technologií a výsledky vědecké činnosti výzkumníků této moderní polytechnické univerzity.

Uměleckým vedoucím a dirigentem orchestru je pan Jiří Grussmann uznávaný dirigent a skladatel. Za jeho působení prošel orchestr zásadním uměleckým rozvojem a etabloval se jako uznávaný velký dechový orchestr se zaměřením na vzdělávání mladých hráčů.

Stálým dirigentem orchestru je pan Jaroslav Hrbáč, absolvent oboru trombon a oboru dirigování na Lidové konzervatoři v Ostravě a dlouholetý sólista orchestru. Mezi jeho aktivity patří také autorská činnost pro náš orchestr.

Orchestr VŠB – TUO hraje skladby napříč celým hudebním spektrem. V repertoáru má koncertní skladby pro velké dechové orchestry zahraničních autorů, melodie operetní, muzikálové, filmové, ale i jazzovou či swingovou hudbu. Významnou součástí repertoáru orchestru jsou skladby českých autorů a to jak mezinárodně známých tak místních, kteří komponují skladby pro velké dechové orchestry. Pro orchestr jsou typické autorské skladby obou současných dirigentů orchestru – Jiří Grussmanna a Jaroslava Hrbáče.

Orchestr Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, se vždy věnoval mladým hudebníkům, přestože nikdy nebyl součástí Základní umělecké školy. V těchto aktivitách pokračuje i nyní. Orchestr spravuje vlastní stipendijní program pro mladé hráče a organizuje vlastní letní příměstský tábor zaměřený na orchestrální hru. Díky spolupráci s univerzitou je náplní tábora i technika. Táborníci tak kromě hry ve velkém dechovém orchestru navštíví zajímavé moderní laboratoře univerzity a vyzkouší si na vlastní kůži být inženýrem nebo i výzkumníkem v oblasti stavebnictví, materiálového inženýrství, mechaniky nebo robotiky. Sestrojí a naprogramují si například vlastního robota nebo si vytvoří vlastní přístroj pro měření elektrické aktivity srdce.

www.orchestr.vsb.cz

Velký dechový orchestr ZUŠ Hranice byl založen v roce 1968. U zrodu stál pan Josef Slimáček, který orchestr úspěšně vedl celých 27 let. Orchestr se stal vynikajícím tělesem, které skvěle reprezentovalo školu na celostátních soutěžích, festivalech doma a v zahraničí. V obsazení orchestru bylo původně 20 členů, v roce 1992 se počet rozšířil na 40. V roce 1995/96 předal J. Slimáček vedení orchestru Mgr. Miroslavu Smrčkovi.

Od roku 2016/17 vede orchestr pan uč. BcA. Tomáš Landsmann. Orchestr má momentálně 45 členů. VDO vystupuje na koncertech po celé ČR a spolupracuje s různými skupinami mažoretek. Pravidelně účinkuje na promenádních koncertech v lázních Teplice nad Bečvou a na akcích ZUŠ Hranice.

Nejvýznamnější úspěchy dechového orchestru 1977 ústřední kolo soutěže 1. místo 1978 zájezd do NDR 1980 ústřední kolo soutěže 1. místo 1986 ústřední kolo soutěže 1. místo 1988 účast na festivalu v Budapešti 1989 ústřední kolo soutěže 1. místo 1992 ústřední kolo soutěže 1. místo 1993 mezinárodní soutěž v Brně 1. Místo 1993 zájezd do Holandska 2000 zájezd do SRN 2003 – účast na karnevalu v Nice – Francie 2010 – ústřední kolo soutěže 1. místo 2017 – ústřední kolo soutěže – stříbrné pásmo 2018 – Festival dechových orchestrů Dolní Benešov 2019 – vystoupení při akci – ZUŠ Open – Pochodové vystoupení v rámci oslav 850 let města Hranice. – Pacov – účast na festivalu dechových hudeb.

https://www.facebook.com/Velk%C3%BD-dechov%C3%BD-orchestr-ZU%C5%A0-Hranice-126942521817/

Dechový orchestr Základní umělecké školy v Horních Počernicích byl založen na podzim roku 2016 Lucií Rapčákovou a Janem Triebeneklem. Za svou krátkou dobu působení už mají za sebou tito mladí hudebníci několik úspěšných vystoupení. První bylo 20. 5. 2017 na Chvalské tvrzi, kde se orchestr představil se svými prvními skladbami. Se stejným programem uchvátili publikum na Formanských slavnostech před koncem školního roku.

Velkým milníkem byl první mimopražský koncert v červnu 2018. Dechový orchestr také vystoupil na 55. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Kmochův Kolín. Zavření škol vyřešili mladí muzikanti šalamounsky. Díky pravidelným děleným online zkouškám dokázali vytvořit vánoční video a i krátce po uvolnění opatření zahrát na hudebních festivalech – Open air v Horních Počernicích, Hudba se vrací do Kolína a Hudba bez hranic v Dolních Studénkách, kde byli zároveň i prvním pražským orchestrem. Letošní Kmochův Kolín je premiérou pro nejmladší členku orchestru Marušku, která pravidelně dohlíží na domácí přípravu dirigentky.

https://www.facebook.com/DechnaZUSHP

Kapela pětatřicátého plzeňského pěšího pluku FOLIGNO byla založena v  roce 2002 panem plk. Otakarem Lichtembergem a profesorem plzeňské konzervatoře Jiřím Žurkem. Za  pomoci orgánů města a kraje byla kapela postupně ,,oblečena“ do historických uniforem plzeňského 35. pěšího pluku, vzor 1935.

Na pozici dirigenta vystřídal v  roce 2005 pana prof. Žurka vojenský hudebník pan Zdeněk Černý, který kapelu řídil až do roku 2008. Po něm se dirigentského pultu ujal pan plk. Jiří Křen, bývalý dirigent vojenské hudby v Písku a poté ředitel Vojenské konzervatoře v Roudnici nad Labem.

Po odchodu pana plk. Křena se v roce 2015 dirigentské funkce opět ujal  pan profesor Jiří Žurek, který vede Kapelu dodnes. Svojí činností se členové tohoto orchestru snaží oživit tradici kdysi slavného 35. plzeňského pěšího pluku FOLIGNO včetně jeho Kapely. Kapela vystupuje při pietních a slavnostních aktech a přehlídkách, zúčastňuje se různých festivalů a oslav, koncertuje v západočeských lázních i v zahradách Pražského Hradu. Každoročně také v letních měsících pořádá tradiční promenádní koncerty v  plzeňských městských sadech.

www.kapela35.cz

Dechové orchestry Kolín

Městská hudba Františka Kmocha Kolín je velký dechový orchestr, který založil v roce 1872 český kapelník, pedagog a hudební skladatel František Kmoch původně jako hudbu Sokola. Se svým orchestrem doprovázel sokolská cvičení, sokolské oslavy po celých Čechách i Moravě. S orchestrem vyjel později i do Krakova, Vídně, Budapešti a Nižního Novgorodu, kde účinkoval při korunovaci cara Mikuláše II. Základem jeho repertoáru byly vlastní skladby, které měly blízko k lidovým písním.

Po smrti F. Kmocha v roce 1912 se orchestru ujal Alois Vlasák, který stál v čele orchestru celých 42 let a vedl jej v obdobném duchu jako zakladatel F. Kmoch. Dále se před orchestrem vystřídalo několik dirigentů (Jiří Jaroch, Václav Tyr, Jan Vostrčil, Zdeněk Josef, František Štejnar, Ivan Fišer, Petr Stříška, Miroslav Císař..).

Delší dobu byl kapelníkem Josef Maršík, s ním poprvé orchestr vycestoval za oceán, kdy se v roce 1993 účastnil sokolského sletu v USA a Kanadě.

Nyní je již 13 let uměleckým vedoucím Miloslav Bulín, bývalý šéfdirigent Posádkové hudby Praha. Orchestr omladil a obohatil jeho repertoár o množství vlastních aranžmá, rozšířil tak možnosti využití orchestru zejména pro chrámové koncerty, ale i pietní akty a koncerty s pěveckými sbory.

www.kmochovahudba.cz

Orchestr Harmonie 1872 Kolín působí jako spolek s vlastní právní subjektivitou od roku 2003. Sedmdesátičlenný kolektiv hudebníků se svou interpretační vyspělostí je schopný splnit všechny požadavky spojené s realizací slavnostních a pietních aktů, oslav výročí, jubileí a svátků státních, regionálních či místních nebo hodnotnou produkcí ozdobit kulturní, společenské a sportovní akce všeho druhu.

Repertoár orchestru zahrnuje všechny hudební žánry – od operní, operetní, muzikálové a symfonické tvorby klasiků i současných autorů našich i světových v kvalitních transkripcích pro symfonický dechový orchestr, po původní populární, taneční a pochodovou hudbu. Umělecká úroveň orchestru umožňuje častou spolupráci s předními profesionálními umělci. Pravidelnými hosty koncertů Harmonie 1872 Kolín jsou vokální sólisté Petra Perná a Petr Konývka.

Na koncertech a pochodových produkcích doma i v zahraničí s orchestrem vystupují taneční skupiny mažoretek Hvězdičky Konárovice a Srdíčko Kolín. Předsedou správní rady je pan Zdeněk Jírek, místopředsedou pan Radek Šubotník.

Orchestr dirigují hudební skladatel, dirigent a hudební pedagog pan Petr Stříška, Irena Pithartová, která je absolventkou hudební konzervatoře a Jiří Vojtěch, který je sólistou HHS a PČR.

www.harmonie1872.cz

Kořeny Velkého dechového orchestru Kolín sahají až k počátku minulého století. V letošním roce slaví již 117 let od svého založení.

Od roku 1937 je orchestr pod vedením dynastie Zemanů, která úspěšně vede hudební těleso až dosud – Jan Zeman, Vladimír Zeman st., Jaroslav Zeman st., Vladimír Zeman.

Orchestr se stal jedním ze špičkových orchestrů naší vlasti, uskutečnil desítky zahraničních zájezdů po celém světě a stal se vítězem mnoha soutěží, jak doma, tak v zahraničí. Orchestr stál také u zrodu festivalu Kmochův Kolín.

Současným kapelníkem je Vladimír Zeman, jako umělecký vedoucí působí v orchestru od roku 2021 pan Lukáš Bořek. V současné době má orchestr cca 60 členů.

facebook

Dechový orchestr Základní umělecké školy Františka Kmocha Kolín byl založen v roce 1962 Richardem Poletínem.

Orchestr získal první místo v národní soutěži ZUŠ v roce 1995 a v roce 1998 a 2000 druhé místo ve své kategorii. V roce 2003 získal zlaté pásmo v Ostravské mezinárodní soutěži velkých dechových orchestrů a v roce 2004 v Litvínově 1.místo v soutěži DO ZUŠ. V roce 2005 obsadil orchestr 3.místo v soutěži Kmochova Kolína Evropa hraje Kmocha.

Absolvoval několik zahraničních zájezdů – Dánsko, Německo, Belgie, Luxemburg, Polsko. Tradiční spoluprací byly letní muzikantské dílny s orchestry z Německa. V září 2007 odešel po řadě úspěšných let z funkce dirigenta pan Josef Šťastný a z funkce organizační vedoucí paní učitelka Jana Blažková. Svoji činnost v orchestru ukončila z věkových důvodů také většina klíčových hráčů souboru. Novým dirigentem se stal pan Jiří Vojtěch a soubor byl postupně doplňován mladými hráči z řad žáků školy. Již v červnu 2008 vystoupil obnovený Dechový orchestr ZUŠ Kolín na festivalu Kmochův Kolín 2008.

Od roku 2009 spolupracuje s orchestrem také druhý dirigent, pan Lukáš Bořek. Do začátku pandemie COVID-19 orchestr pravidelně účinkoval na Euro Musik Tage v německém Boeselu od roku 2011.

V současnosti je v orchestru mnoho mladých hráčů, kteří mají na letošním ročníku Kmochova Kolína svoji hráčskou premiéru.

https://zus-kolin.cz/obory/hudebni/skupiny/dechovy-orchestr-zus-kolin

Zahraniční dechové orchestry

Dechový orchestr Orkiestra Dęta Gminy obce Dopiewo byl založen v roce 2013. Působí na Úřadu obce Dopiewo. Tvoří ho převážně amatérští hudebníci všech věkových kategorií – obyvatelé obce. Kapelníkem je výborný pozounista Krzysztof Zaremba, který je zároveň vedoucím profesionálního souboru Dixieland. .

Orchestr vystupuje v obci Dopiewo i v zahraničí a dodává lesk mnoha zábavním, oficiálním, charitativním nebo náboženským akcím (včetně komunitních dnů, festivalů, komunálních dožínek, finále WOŚP, Corpus Christi, koncertů koled a dalších).

Absolvoval několik desítek koncertů a zúčastnil se dechových festivalů v Polsku i v zahraničí.

Součástí orchestru je skupina mažoretková skupina.

https://www.facebook.com/orkiestradetadopiewo/

Malé orchestry

Podlužácká dechová hudba Bojané z Dolních Bojanovic rozdává posluchačům radost víc jak 60 let. Za dobu svého působení se neodmyslitelně zapsala do srdcí mnoha příznivců a posluchačů tohoto žánru pro svůj nezaměnitelný zvuk vycházející z regionu bohatého na lidovou píseň. Mají ve svém repertoáru nejen polky, valčíky, taneční, sólové a koncertní skladby z vlastní dílny, ale i známých a renomovaných autorů z Moravy i Čech, kteří pro tuto kapelu toho napsali nepřeberné množství.

Kapelu dnes tvoří přátelský kolektiv mladých muzikantů, převážně absolventů Základní umělecké školy Dolní Bojanovice, kteří se svými sólisty pod vedením kapelníka Stanislava Esterky rádi rozdávají radost pěknými písničkami na hodech, tanečních zábavách, svatbách, koncertech, atd…

Přáním kapelníka, muzikantů, zpěváků a zpěvaček je, abyste se při poslechu přenesli do atmosféry kraje, ve kterém žijí a prožili s nimi jeho nádhernou a nezaměnitelnou atmosféru.

www.bojane.cz

Krajanka Václava Hlaváčka patří mezi nejznámější a nejpopulárnější české kapely. Byla založena v roce 1991 v Praze z řad profesionálních muzikantů. Krajanka vystupovala v několika desítkách televizních pořadů, natočila 40 CD, 4 DVD a je držitelkou dvou Zlatých desek. V roce 1998 byla Krajanka nominována na cenu „Grammy“ v žánru lidové a dechové hudby. Krajanka odehrála více než 1900 koncertů u nás i v zahraničí.

Od jejího založení v roce 1991 je kapelníkem Václav Hlaváček, sólisty Krajanky jsou Ivana Zbořilová, Ivana Jelínková, Jiří Škvára a Vratislav Velek. Koncerty Krajanky provází herečka a moderátorka Karolína Hrůzová.

V roce 2009 byla Krajanka spolupořadatelem 10. Mistrovství Evropy dechových hudeb.

Kapelník Krajanky Václav Hlaváček je také šéfredaktorem časopisu pro všechny milovníky dechovky s názvem Dechovka, to je naše!, je vydavatelem stolních kalendářů Dechové orchestry, moderuje pravidelné pořady na Radiu Dechovka a připravuje a moderuje pořad Hrajte, kapely! pro Radio Proglas.

www.krajanka.cz

Dechový orchestr Pernštejnka za svého působení vystupoval v Polsku, ve Vídni, v SRN, v Holandsku, na Slovensku a na festivalech na Moravě. V roce 2022 to budou Maňasovy Sehradice, Dřevohostice, na festivalu Kubešova Soběslav, Praha Hraj kapelo hraj na Křižíkově fontáně, Trhové Sviny a další.

Každoročně pořádá dva koncerty na jaře a na podzim, kam zve přední dechovky, ale i Orchestr Václava Hybše.

Natočil šest CD a jedno DVD. V současné době připravuje další. Je také hostem televizních pořadů Příště u vás, Putování za písničkou výročí pivovaru U Fleků a je hostem televize Šlágr.

www.pernstejnka.cz

Dechový orchestr Skleněnka vznikl na jaře roku 1973. Při jeho vzniku byli dva muzikantští nadšenci Ing. Josef Vondráček a Radko Šeps. Zřizovatelem se staly Jablonecké sklárny v Novém Bydžově. Pod uměleckým vedením Ing. Vondráčka absolvoval orchestr kvalifikační přehrávky a potom již nic nebránilo tomu, aby se Skleněnka postupně stala jednou z nejznámějších, ale i nejoblíbenějších dechových kapel v celém regionu.

Absolvovala stovky vystoupení, jako jsou plesy, pouťové a posvícenské zábavy, koncerty, svatby, jubilea spolků a organizací, nesčetné zájezdy do ciziny, ( NDR, NSR, Rakousko) i účast a hostování na festivalech ( Ratíškovice, Fišerův Bydžov …) a v neposlední řadě i soutěže jako Zlatá křídlovka apod.

Při výročních koncertech se Skleněnkou vystupovali významní hosté a známí zpěváci a zpěvačky Ivanka Zbořilová, Vlasta Kahovcová, Vendula Práglová, Josef Zíma, Josef Oplt, Milan Černohouz, František Hegner a další. Repertoár orchestru zahrnuje nejen skladby klasiků české dechovky Karla Vacka, Jaromíra Vejvody, Josefa Poncara, ale i skladby moravských autorů, jako Blahoslava Smíšovského, Václava Maňase, Miroslava Procházky, skladby jihočeského skladatele a kapelníka Ladislava Kubeše a dalších.

Za dobu existence se v orchestru vystřídalo několik desítek hráčů. Skleněnka se musela potýkat i s generačními problémy, ale i ty se podařilo překonat. Ke změně došlo také na dirigentském postu, kde Ing. Josefa Vondráčka vystřídal pedagog, zpěvák a konferenciér Ing. Jiří Vacek.

V současnosti tvoří orchestr vesměs absolventi Základních uměleckých škol v Novém Bydžově a Chlumci nad Cidlinou. Dlouholetí zpěváci Hanka a František Němcovi byli vystřídáni zpěvačkami Naďou Křížovou a Marcelou Vackovou. V roce 2018 tak orchestr oslavil 45. výročí svého působení. Muzikanti v kapele jsou různých profesí a zájmů, studenti středních a vysokých škol. To, co nás však všechny spojuje, je jistě radost z dobré muziky, nových setkání a snad se nám tu radost daří předávat i všem divákům a posluchačům.