Dechové orchestry Čechy a Morava

Dechový orchestr ZUŠ Jeseník vznikl v roce 1971. Zakladatelem byl pan Vladimír Vraňovský, který byl přes třicet let jeho uměleckým vedoucím. Od listopadu 2005 je uměleckým vedoucím orchestru pan Tomáš Uhlíř, dalším dirigentem pan Milan Domes. Za dobu své existence se orchestr rozrostl na zhruba 70-ti členné hudební těleso, ve kterém se vystřídalo kolem 450 hudebníků.

Členové orchestru nastudovali přes 1300 skladeb a uskutečnili přes 1400 vystoupení. Těžiště repertoáru je tvořeno skladbami současných českých autorů, se kterými orchestr velmi úzce spolupracuje. Na koncertech stále častěji zaznívají i skladby zahraničních autorů soudobé symfonické dechové hudby, transkripce autorů klasické hudby, muzikálové melodie či písně z oblasti populární hudby.

Orchestr se pravidelně zúčastňuje festivalů a soutěží v České republice, ale i v zahraničí. Od roku 1974 úspěšně reprezentoval školu, město i ČR v Německu, Slovensku, Nizozemí, Belgii, Polsku, Bulharsku, Norsku, Itálii, Francii, Španělsku, Maďarsku, Chorvatsku, Mexiku, Litvě, Řecku, Rakousku, Tunisku a Číně. Mezi největší úspěchy orchestru z poslední doby patří např.: • 2012 Polsko (Rybnik) – cena Grand prix Zlatá lyra na mez.soutěžním festivalu dech.orchestrů • 2012 Španělsko (Malgrat de Mar) – 1. cena z mez. soutěžního festivalu dech.orchestrů • 2015 Čína (Šanghaj) – účast na prestižním festivalu Shanghai Tourism Festival • 2018 Praha – zlaté pásmo s vyznamenáním, vítěz střední třídy a cena za nejlepší interpretaci povinné skladby Ozvěny tance Evžena Zámečníka z mezinárodní soutěže dechových orchestrů • 2018 Štětí – vítěz soutěže v interpretaci rockové skladby • 2018 Španělsko (Lloret de Mar) – 5x zlaté pásmo v Mezinárodní soutěži a zvláštní cena poroty Od roku 2010 byla započata spolupráce se Soukromou ZUŠ taneční s.r.o. Jeseník. Orchestr tak svým vystoupením zpestřují mažoretky pod vedením Kláry Drgáčové.

http://www.dom.zusjes.cz/

Dechový orchestr mladých ZUŠ Krnov byl založen v roce 1961 Karlem Dospivou, který u orchestru působil až do roku 2010. Vysoké nároky tohoto skvělého dirigenta a pravidelné náročné zkoušky orchestr brzy přivedly mezi nejlepší hudební tělesa tohoto typu, a to jak v České republice, tak i v zahraničí. Svědčí o tom mimo jiné i nepřetržitá absolutní vítězství v ústředních kolech soutěží dechových orchestrů mladých ZUŠ od roku 1971 až do roku 1990 a mnohá vítězství v zahraničních soutěžích (např. absolutní vítěz koncertní i pochodové soutěže v belgickém Neerpeltu v roce 1983, titul absolutního vítěze koncertní soutěže v německém Rostocku v roce 1990, atd.). Z posledních let pak zmiňme především mezinárodní soutěž velkých dechových orchestrů v Ostravě, které se DOM ZUŠ Krnov pravidelně účastní, kde orchestr v roce 2017 získal 3 skvělé ceny – zlaté pásmo s vyznamenáním, vítězství ve vyšší kategorii a cenu za nejlepší provedení povinné skladby a v roce 2019 pak opět zlaté pásmo s vyznamenáním a vítězství ve vyšší kategorii.

Během své existence se orchestr úspěšně zúčastnil mnoha velkých festivalů a soutěží v České republice (Kmochův Kolín, FEDO Štětí, FIJO Cheb, mezinárodní soutěže velkých dechových orchestrů v Brně, Praze, Ostravě, atd.) a mnohokrát reprezentoval Českou republiku na festivalech a soutěžích v zahraničí (USA, Čína, Velká Británie, Francie, Španělsko, Itálie, Holandsko, Belgie, Řecko, Chorvatsko, Rakousko, Německo, Polsko, Slovensko). Mezi nejznámější vystoupení orchestru pak patří koncertní vystoupení v londýnské Royal Albert Hall v letech 1975 a 1991, koncertní turné po Spojených státech amerických v roce 2008 a velmi úspěšné asijské turné v letech 2016 – 2017, kdy se orchestr v říjnu 2016 skvělým způsobem prezentoval na festivale „2016 Beijing International Band Festival“ v čínském Pekingu, kde mělo jeho koncertní a pochodová vystoupení takový ohlas, že byl čínskými organizátory pozván do Číny hned vzápětí znovu a v září 2017 se pak představili na festivale „2017 Shanghai Tourism Festival “ v čínské Šanghaji.

Aktuálně má orchestr cca 65 členů a stále si drží vysokou uměleckou úroveň. Od roku 2011 je uměleckým vedoucím a hlavním dirigentem orchestru jeho bývalý hráč a současný učitel Základní umělecké školy v Krnově pan Luděk Tlach, pod jehož vedením orchestr v letošním roce oslavil již 60. výročí od svého založení.

www.domkrnov.cz

Dechové orchestry Kolín

Městská hudba Františka Kmocha Kolín je velký dechový orchestr, který založil v roce 1872 český kapelník, pedagog a hudební skladatel František Kmoch původně jako hudbu Sokola. Se svým orchestrem doprovázel sokolská cvičení, sokolské oslavy po celých Čechách i Moravě. S orchestrem vyjel později i do Krakova, Vídně, Budapešti a Nižního Novgorodu, kde účinkoval při korunovaci cara Mikuláše II. Základem jeho repertoáru byly vlastní skladby, které měly blízko k lidovým písním.

Po smrti F. Kmocha v roce 1912 se orchestru ujal Alois Vlasák, který stál v čele orchestru celých 42 let a vedl jej v obdobném duchu jako zakladatel F. Kmoch. Dále se před orchestrem vystřídalo několik dirigentů (Jiří Jaroch, Václav Tyr, Jan Vostrčil, Zdeněk Josef, František Štejnar, Ivan Fišer, Petr Stříška, Miroslav Císař..).

Delší dobu byl kapelníkem Josef Maršík, s ním poprvé orchestr vycestoval za oceán, kdy se v roce 1993 účastnil sokolského sletu v USA a Kanadě.

Nyní je již 13 let uměleckým vedoucím Miloslav Bulín, bývalý šéfdirigent Posádkové hudby Praha. Orchestr omladil a obohatil jeho repertoár o množství vlastních aranžmá, rozšířil tak možnosti využití orchestru zejména pro chrámové koncerty, ale i pietní akty a koncerty s pěveckými sbory.

www.kmochovahudba.cz

Orchestr Harmonie 1872 Kolín působí jako spolek s vlastní právní subjektivitou od roku 2003 a v letošním roce tedy oslaví 20. výročí od svého založení. Sedmdesátičlenný kolektiv hudebníků se svou interpretační vyspělostí je schopný splnit všechny požadavky spojené s realizací slavnostních a pietních aktů, oslav výročí, jubileí a svátků státních, regionálních či místních nebo hodnotnou produkcí ozdobit kulturní, společenské a sportovní akce všeho druhu.

Repertoár orchestru zahrnuje všechny hudební žánry – od operní, operetní, muzikálové a symfonické tvorby klasiků i současných autorů našich i světových v kvalitních transkripcích pro symfonický dechový orchestr, po původní populární, taneční a pochodovou hudbu. Umělecká úroveň orchestru umožňuje častou spolupráci s předními profesionálními umělci. Pravidelnými hosty koncertů Harmonie 1872 Kolín jsou vokální sólisté Petra Perná a Petr Konývka.

Zakládajícím dirigentem orchestru, vzorem a uměleckým poradcem je hudební skladatel, dirigent a hudební pedagog pan Petr Stříška. V současnosti orchestr vedou tři dirigenti,   Irena Pithartová, absolventka hudební konzervatoře, Jiří Vojtěch, sólista HHS a PČR, a Ondřej Hnízda, student hudební konzervatoře.

Na koncertech a pochodových produkcích doma i v zahraničí s orchestrem vystupují taneční skupiny mažoretek Hvězdičky Konárovice a Srdíčko Kolín. Předsedou správní rady je pan Zdeněk Jírek, místopředsedou pan Radek Šubotník.

Orchestr je místem setkávání a uměleckého vyžití celých rodin, mezi členy jsou rodiče a jejich děti a v jednom případě spolu hrají dokonce už tři generace – otec, syn i vnuk. Mezi hráči je i několik manželských párů a některé se díky působení v orchestru seznámily.

www.harmonie1872.cz

Kořeny Velkého dechového orchestru Kolín sahají až k počátku minulého století. V letošním roce slaví již 117 let od svého založení.

Od roku 1937 je orchestr pod vedením dynastie Zemanů, která úspěšně vede hudební těleso až dosud – Jan Zeman, Vladimír Zeman st., Jaroslav Zeman st., Vladimír Zeman.

Orchestr se stal jedním ze špičkových orchestrů naší vlasti, uskutečnil desítky zahraničních zájezdů po celém světě a stal se vítězem mnoha soutěží, jak doma, tak v zahraničí. Orchestr stál také u zrodu festivalu Kmochův Kolín.

Současným kapelníkem je Vladimír Zeman, jako umělecký vedoucí působí v orchestru od roku 2021 pan Lukáš Bořek. V současné době má orchestr cca 60 členů.

facebook

Dechový orchestr Základní umělecké školy Františka Kmocha Kolín byl založen v roce 1962 Richardem Poletínem.

Orchestr získal první místo v národní soutěži ZUŠ v roce 1995 a v roce 1998 a 2000 druhé místo ve své kategorii. V roce 2003 získal zlaté pásmo v Ostravské mezinárodní soutěži velkých dechových orchestrů a v roce 2004 v Litvínově 1.místo v soutěži DO ZUŠ. V roce 2005 obsadil orchestr 3.místo v soutěži Kmochova Kolína Evropa hraje Kmocha.

Absolvoval několik zahraničních zájezdů – Dánsko, Německo, Belgie, Luxemburg, Polsko. Tradiční spoluprací byly letní muzikantské dílny s orchestry z Německa. V září 2007 odešel po řadě úspěšných let z funkce dirigenta pan Josef Šťastný a z funkce organizační vedoucí paní učitelka Jana Blažková. Svoji činnost v orchestru ukončila z věkových důvodů také většina klíčových hráčů souboru. Novým dirigentem se stal pan Jiří Vojtěch a soubor byl postupně doplňován mladými hráči z řad žáků školy. Již v červnu 2008 vystoupil obnovený Dechový orchestr ZUŠ Kolín na festivalu Kmochův Kolín 2008.

Od roku 2009 spolupracuje s orchestrem také druhý dirigent, pan Lukáš Bořek. Do začátku pandemie COVID-19 orchestr pravidelně účinkoval na Euro Musik Tage v německém Boeselu od roku 2011.

V současnosti je v orchestru mnoho mladých hráčů, kteří mají na letošním ročníku Kmochova Kolína svoji hráčskou premiéru.

https://zus-kolin.cz/obory/hudebni/skupiny/dechovy-orchestr-zus-kolin

Zahraniční dechové orchestry

Orchestr byl založen v roce 1897. Zakládajícími členové této společnosti byli členy vojenského veteránů z Terstu, kteří působili v Aurisině. Tato část se nazývala „Music Society Franz Josef Musik“. Prvním manažerem byl pan Ferdinand Majcen, hudební skladatel. Činnost orchestru přerušily vždy dvě světové války.  V roce 1945 se někteří bývalí hráči vrátili z Německa a rozhodli se orchestr rekonstruovat. Vedení se ujal na krátkou dobu, pan Ignacij Pertot až do návratu Master Devetak v roce 1946. Vedení po něm převzal při příležitosti 70. výročí pan Stanko Mislej. Ten předal taktovku dnešnímu vedoucímu Sergio Grattonovi v roce 1986–87. Velké zásluhy na činnosti orchestru mají p.  Stanko Mislej, Sergio Gratton a Davide Sinigoi, kteří zahájili spolupráci s  Glasbena Mastica z Terstu.

V roce 1997 kapela při příležitosti 100. výročí svého založení vydala pamětní brožuru o historii kapely. V roce 2001 kapela konečně získala své trvalé sídlo a novou zkušebnu. V novém sídle v roce 2002 orchestr oslavil své 105. výročí. Dodnes vede orchestr prof. Sergio Gratton. Kapela má asi 45 členů a účastní se všech významných akcí v obci i mimo ni.

Repertoár orchestru zahrnuje slovinské lidové písně, jazzové, operní arie a moderní písně, takže kapela má pro každou příležitost vhodnou hudbu.

Městská hudba města Kamnik je kapela s více než 174 letou hudební tradicí. Kamnik je jedno z nejstarších měst ve Slovinsku. Nachází se v severní části Slovinska na břehu řeky Kamniška Bistrica, jen 25 km severně od Lublaně

Orchestr je nejvýznamnějším souborem regionu, formuje hudební kulturu v Kamniku. Je to jedna z nejtypičtějších kapel ve Slovinsku a úspěšně propaguje hudbu v domovině i za hranicemi. Orchestr má asi 40 členů všech věkových skupin, kteří mají společnou jednu věc – lásku k hudbě, socializaci a sdílení hudby. Hudebníci se mohou pochlubit řadou ocenění doma i v zahraničí, a jsou také vítězi tří zlatých plaket z národních soutěží Svazu Slovinských umělců.

V současné době je hlavní dirigentkou souboru Anita Kiralj.

Krojovaný maďarský orchestr s názvem Mogyorósbányai Fúvószenekar budee koncertovat v Kolíně i ve Velkém Oseku. Mogyorósbánya je obec na úpatí Gerecse, vzdálená 3 km od Dunaje. Většina z 900 obyvatel je švábského, nebo slovenského původu.
Orchestr byl založen v roce 1924 jako „mládežnický“ orchestr, později pod vlivem rozvíjejícího se hornictví v regionu, vystupoval a byl označován jako „hornická kapela“.
V počátcích byl hudební repertoár vyplněn klasicky pochody, polkami, valčíky, z těch dob uchovávají v archivu mezi jinými i noty k našemu Kolíne, Kolíne.
Po změně režimu, v devadesátých letech 20. století, nastaly změny i v orchestru. Počet členů se zvýšil, omládl, mezi členy čím dál více nacházíme také hudebníky z okolních obcí. Orchestr má v současnosti 40–45 členů.
Hudební repertoár byl postupně rozšířen o další žánry jako show a filmová hudba, dále pak doplněn o klasické a populární hity, později pak také o operetní kusy. Ve svém repertoáru se orchestr zaměřuje hlavně na současnou hudbu, kterou jim jejich dirigent upravuje pro dechový orchestr.

Vícekrát hostoval v západoevropských zemích, naopak doma přivítal orchestry z Rakouska, Německa, Švýcarska, nebo Nizozemí.

Zúčastnil se četných maďarských i mezinárodních festivalů a přehlídek, na kterých skvěle reprezentoval.

V posledních letech koncertoval v Číně, Turecku, Rumunsku a Bulharsku, na Kmochově Kolínu je potřetí. Orchestr diriguje Árpád Orbán.

Malé orchestry

Dechovou hudbu Věnovanka založil kapelník Václav Musílek v roce 2012. Věnovanka se může pochlubit věkovým průměrem 22 let a značnými mezinárodními úspěchy. V letech 2014, 2015 a 2017 získali muzikanti zlaté pásmo v soutěži na festivalu Vejvodova Zbraslav. V roce 2017 se stala Věnovanka laureátem festivalu Vejvodova Zbraslav a také 3. nejlepší dechovkou v Evropě ze soutěže v Bamberku. V roce 2018 získala na Zbraslavi dokonce zlaté pásmo s vyznamenáním.

Účastní řady mezinárodních festivalů v České republice jako je Kmochův Kolín, Kubešova Soběslav, Vejvodova Zbraslav, Dechparáda v Jizerním Vtelně, dechovka v Holýšově či festival v Čáslavi. Navštívili jsme také cizinu – Dychovky v Preši na Slovensku nebo Bad Schlema, Thum nebo Bamberg v Německu.

Kapela sdružuje muzikanty z Čáslavi a blízkého okolí. Hraje klasickou českou a moravskou dechovku, hudbu koncertní i moderní. 

Věnovanka Vám zpříjemní chvíle při nejrůznějších festivalech, oslavách měst a obcí, zahrají na hudebních odpoledních pro seniory, průvodech spolu s mažoretkami, svatbách, narozeninách, dechovkových plesech nebo vánočních vystoupeních. Věnovanka vždy potěší hezkou lidovou písničkou a příjemnou atmosférou.

Organizujeme festival dechových hudeb konaný každoročně v Dusíkově divadle v Čáslavi. V minulosti jsme koncertovali s panem Josefem Zímou, Josefem Vejvodou i Miroslavem Jiřištou.

Známá pražská kapela Květovanka pod vedením ing. Josefa Husáka oslavila své jubileum – 30 let působení na scéně a stala se jednou z velmi žádaných a uznávaných kapel s velkou tradicí a hráčskými zkušenostmi.

Květovanka skvěle baví své publikum nejen u nás, ale je častým hostem i v zahraničí – Německo, Rakousko, Holandsko, Mexiko, Indonésie. Za svoji kariéru natočila 35 TV pořadů a 19 CD.

V roce 2014 prošla výraznou proměnou včetně nových kostýmů, repertoáru, zcela nové koncepce programu, aby mohla svým divákům nabídnout jen to nejlepší – pódiové SHOW plné zábavy, humoru a milých hudebních překvapení. Sólisté kapely Radka Becklová a Vráťa Velek vás srdečně zvou na koncert Květovanky, který pro Vás velmi příjemně moderují.

http://www.kvetovanka.cz/