Dechové orchestry Čechy a Morava

Název orchestru: Dechový orchestr BaŠaPa

Jméno dirigenta: Ondřej Lisý

Rok založení orchestru: 2003

Město, ve kterém orchestr působí: Holice

Zřizovatel orchestru: Základní umělecká škola Karla Malicha

Webové stránky (facebook): www.zusholice.cz, www.facebook.com/basapaholice

Počet hráčů: 50

Jména vokálních sólistů: Martina Ashfield 

Text o orchestru 

Dechový orchestr BaŠaPa vznikl v roce 2003, jako iniciativa žáků pod vedením pana učitele Františka Machače. Tito mladí hudebníci s vášní pro dechovou hudbu se spojili a založili soubor s neobvyklým názvem BaŠaPa. Název tohoto hudebního tělesa byl odvozen z prvních slabik příjmení čtyř zakládajících členů: Václava Bachury, sourozenců Marka a Michala Šándorových a Petra Pavíčka. Brzy se soubor začal pravidelně objevovat na různých akcích v okolí.
Významným milníkem v historii orchestru byl rok 2011, kdy přešel pod patronát Základní umělecké školy Karla Malicha v Holicích a značně se rozšířil. Od roku 2018 je dirigentem orchestru Mgr. art. Ondřej Lisý.
Orchestr hraje velmi rozmanitý repertoár, který zahrnuje skladby českých i světových autorů. V rámci svých vystoupení nabízí klasickou dechovou hudbu, ale také skladby taneční a často zamíří do světa filmové a populární hudby.
Dechový orchestr BaŠaPa měl také příležitost reprezentovat město Holice a celý region v partnerských městech Strzelce Opolskie (Polsko) a Medzev (Slovensko).

Zajímavost z orchestru:  

Nejmladší člen orchestru je Adam Boháč – 9 let, bicí hudební nástroje. Průměrný věk hráčů v ochestru k roku 2024 je 13,5 roku.

Název orchestru: Městský orchestr mladých Dolní Benešov

Jméno dirigenta: Bohumír Stoklasa

Rok založení orchestru: 1975

Město, ve kterém orchestr působí: Dolní Benešov

Zřizovatel orchestru: Kulturní dům Dolní Benešov

Webové stránky (facebook): https://www.orchestrdb.cz/ , https://www.facebook.com/profile.php?id=100063510673209&fref=ts

Počet hráčů: 57

Text o orchestru 

Městský orchestr mladých Dolní Benešov Městský orchestr mladých, který působí pod záštitou Kulturního domu při Městském úřadě v Dolním Benešově, má 60 členů. Dirigentem a uměleckým vedoucím je od roku 2013 pan Bohumír Stoklasa, pedagog ZUŠ P. J. Vejvanovského v Hlučíně. Kromě mnoha koncertních vystoupení v různých městech a obcích lze toto těleso potkat na různých festivalech u nás i v zahraničí (např. v Německu, Rakousku, Polsku, Francii, Itálii a Maďarsku). Patronem a zřizovatelem je Městský úřad v Dolním Benešově, který orchestru poskytuje potřebné zázemí a podporu.

Za dobu svého působení se orchestr zúčastnil celé řady domácích i zahraničních soutěžních či přehlídkových festivalů, odkud si již přivezl mnoho ocenění. Mezi nejúspěšnější patří získání ocenění v podobě 1. místa absolutního vítěze na mezinárodním festivalu „Zlatá lyra“ v polském Rybniku v roce 2001. Velké úspěchy orchestr sklízí také například v Německu, a to zejména v severoněmeckém Böselu na festivalu „EURO-MUSIKTAGE“, kam zavítal několikrát a v roce 2001 a 2009 se stal absolutním vítězem celého festivalu. V posledních letech se orchestr zúčastnil Mezinárodní soutěže velkých dechových orchestrů v Ostravě (2015 a 2019 – 2. místo), v roce 2017 vybojoval na španělském festivalu Golden Sardana 2. místo v soutěži orchestrů a 1. místo v soutěži interpretace hymny FC Barcelona. Zatím posledním nesoutěžním festivalem byl v roce 2019 festival u Lago di Garda. Orchestr také pořádá výchovné koncerty pro malé posluchače a koncerty pro rodiny, kde se snaží zaujmout posluchače především moderním a filmovým repertoárem.

Název orchestru: Dechový orchestr mladých ZUŠ Gustava Mahlera Humpolec

Jméno dirigenta: Tomáš Vodrážka

Jméno dirigenta: Ondřej Kolčava

Rok založení orchestru: 1946

Město, ve kterém orchestr působí: Humpolec

Zřizovatel orchestru: ZUŠ Gustava Mahlera Humpolec

Webové stránky (facebook): www.zushumpolec.cz

Počet hráčů: 50

Jména vokálních sólistů: Tereza Honzlová, Denisa Bartlová, Tomáš Vodrážka ml., Vít Boháč

Text o orchestru 

Dechový orchestr mladých při ZUŠ G. Mahlera Humpolec byl založen současně se vznikem hudební školy v únoru roku 1946. Jeho činnost nebyla nikdy přerušena.
Z malého obsazení do 20 členů se v roce 1981 orchestr rozšířil na počet kolem 45 členů. Orchestr je složený ze současných a bývalých žáků školy. Věkový průmět hráčů se pohybuje kolem 16 let. Orchestr se zúčastňuje festivalů a přehlídek u nás i v zahraničí a pravidelně spolupracuje s mažoretkami z Třebíče.

Název orchestru:  Dechový orchestr ZUŠ Chlumec nad Cidlinou

Jméno dirigenta: Jan Svoboda

Rok založení orchestru: 1979

Město, ve kterém orchestr působí: Chlumec nad Cidlinou

Zřizovatel orchestru: ZUŠ Chlumec nad Cidlinou

Webové stránky (facebook): https://www.facebook.com/orchestrchlumec

Počet hráčů: 55

Text o orchestru 

V domácím prostředí orchestr pravidelně vystupuje na Novoročních koncertech a zahajuje letní sezónu koncertů na koupališti – Chlumecké hudební léto. Během roku se s ním posluchači setkávají při různých společenských, sportovních, kulturních událostech nebo hudebních festivalech a přehlídkách po celé ČR. Kromě pravidelného vystupování je pro hráče velkou motivací prezentace na zahraničních pódiích.
Dramaturgie orchestru je velmi různorodě zastoupena. Ve svém repertoáru má kapela skladby od renesanční doby až po současnost, od klasické české dechovky až po jazzové a popové skladby a písně, pochody i klasické koncertní skladby.
V současné době je tvořen 55 hráči různých věkových kategorií. Dirigentem orchestru je pan Jan Svoboda.
K přednostem tohoto tělesa patří i schopnost organizovaně pochodovat, a proto úzce spolupracují s mažoretkovými skupinami.

Název orchestru: „Kapela pětatřicátého plzeňského pěšího pluku – FOLIGNO“

Jméno dirigenta: Jan Šmat

Rok založení orchestru: 2002

Město, ve kterém orchestr působí: Plzeň

Webové stránky (facebook): www.kapela35.cz

Počet hráčů: 35 

Kapelu pětatřicátého plzeňského pěšího pluku FOLIGNO založili v  roce 2002 plukovník v.v. Otakar Lichtenberg a prof. plzeňské konzervatoře Jiří Žurek, v současné době vede kapelu Jan Šmat. Členové orchestru se snaží oživit tradici kdysi slavného 35.plzeňského pěšího pluku včetně jeho kapely. Vystupují při pietních a slavnostních aktech a přehlídkách, zúčastňují se různých festivalů a oslav, koncertují v  západočeských lázních i v zahradách Pražského Hradu. Každoročně také v letních měsících pořádají tradiční promenádní koncerty v  plzeňských městských sadech. V loňském roce byla Kapela zapsána do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Plzeňského kraje.

Název orchestru: Dechový orchestr ZUŠ Horní Počernice

Jméno dirigenta: Lucie Rapčáková, Jan Triebenekl

Rok založení orchestru: 2016

Město, ve kterém orchestr působí: Praha

Zřizovatel orchestru: Základní umělecká škola, Praha 9, Ratibořická 30

Web (facebook): https://www.facebook.com/DechnaZUSHP

Počet hráčů: 50

Dechovka není jenom pro starý! Přesně o tomhle se snaží náš orchestr přesvědčit naše posluchače. A musíme říct, že se nám to celkem daří. Některé jsme dokonce přesvědčili tak moc, že se k nám postupem času přidali a začali v orchestru hrát s námi. I proto se z původních 21 zakládajících členů orchestr za svých pár let existence zvládl rozrůst do současného počtu více než 50 hráčů. A to už je počet který by snad už ani jeden člověk neuhlídal. Naštěstí má ale náš orchestr dva úžasné dirigenty – Lucii Rapčákovou a Jana Triebenekla a ti si s námi už poradí. Ostatně právě díky jejich vedení si nás můžete přijít na festival poslechnout. Budeme se na vás těšit. #dechnazushp

Zajímavost:

Nejmladší člence orchestru jsou 4 roky.

Dechový orchestr mladých Roudnice nad Labem vznikl v roce 1976 při tehdejší LŠU v Roudnici n. L. Založil ho a 35 let jej úspěšně vedl dirigent Rudolf Fleissig. Po jeho odchodu v roce 2011 převzal vedení orchestru Ondřej Šedivý. V roce 2019 ze zdravotních důvodů převzal vedení orchestru učitel ZUŠ Jaroslav Nosek. Od roku 2021 dirigentskou sestavu DOM posílil Petr Janda, učitel ZUŠ Roudnice n. L. a dlouholetý hráč v DOM. V současné době sdružuje přes 60 hráčů. Soubor patří ke špičce mládežnických dechových orchestrů ČR. Získává si obdiv posluchačů doma i v zahraničí. Účinkoval v Belgii, Bulharsku, Francii,
Chorvatsku, Itálii, Rakousku, Slovinsku, Německu, Španělsku a Švýcarsku, je zván na festivaly dechových orchestrů s mezinárodní účastí. V roce 2006 oslavil DOM Roudnice n. L. 30. výročí vzniku a natočil vlastní CD. Repertoár orchestru obsahuje skladby mnoha žánrů – hudbu klasickou, dechovou, taneční, jazzovou, muzikálovou i filmovou, dokonce i popovou a rockovou. Mimo orchestrálních skladeb zaznívají na koncertech i skladby pro sólový zpěv nebo různé sólové nástroje. Prezentuje také skladby hudebních skladatelů z Roudnice n. L. a Podřipska. DOM v poslední době soustředil svou činnost na rozšíření moderního hudebního repertoáru a individuální přípravu pro další období. Za tímto účelem DOM objednal nové notové partitury atraktivních melodií upravených pro velké orchestrální těleso a v květnu 2024 uspořádal svůj první koncert filmových melodií s projekcí.

Dechový orchestr mladých ZUŠ Jeseník

Jméno dirigenta: Tomáš Uhlíř, Milan Domes

Rok založení orchestru: 1971

Město, ve kterém orchestr působí: Jeseník

Zřizovatel orchestru: ZUŠ Jeseník

Webové stránky (facebook): www.dom.zusjes.cz

Počet hráčů: 60

DECHOVÝ ORCHESTR MLADÝCH ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JESENÍK vznikl v roce 1971. Zakladatelem byl pan Vladimír Vraňovský, který byl přes třicet let jeho uměleckým vedoucím. Od listopadu 2005 je uměleckým vedoucím orchestru pan Tomáš Uhlíř, dalším dirigentem pan Milan Domes. Za dobu své existence se orchestr rozrostl na zhruba 65-ti členné hudební těleso, ve kterém se vystřídalo přes 450 hudebníků. Členové orchestru nastudovali přes 1300 skladeb a uskutečnili přes 1400 vystoupení. Repertoár je tvořen skladbami současných českých a zahraničních autorů soudobé symfonické dechové hudby, nechybí i transkripce autorů klasické hudby, muzikálové melodie či písně z oblasti populární hudby. Orchestr se pravidelně zúčastňuje festivalů a soutěží v České republice, ale i v zahraničí. Od roku 1974 úspěšně reprezentoval školu, město i ČR v Německu, Slovensku, Nizozemí, Belgii, Polsku, Bulharsku, Norsku, Itálii, Francii, Španělsku, Maďarsku, Chorvatsku, Mexiku, Litvě, Řecku, Rakousku, Tunisku a Číně.
Dechový orchestr mladých ZUŠ Jeseník je nositelem ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury za rok 2021“, a to v kategorii „Cena veřejnosti“ za Koncert k 50. výročí založení.
Od roku 2010 byla započata spolupráce se Soukromou ZUŠ taneční s.r.o. Jeseník. Orchestr tak svým vystoupením zpestřují mažoretky pod vedením Kláry Drgáčové.

Zajímavost z orchestru:  

Nejvzdálenější místo účinkování – Mexiko

Dechový orchestr mladých ZUŠ Krnov byl založen v roce 1961 Karlem Dospivou, který u orchestru působil až do roku 2010. Vysoké nároky tohoto skvělého dirigenta a pravidelné náročné zkoušky orchestr brzy přivedly mezi nejlepší hudební tělesa tohoto typu, a to jak v České republice, tak i v zahraničí. Svědčí o tom mimo jiné i nepřetržitá absolutní vítězství v ústředních kolech soutěží dechových orchestrů mladých ZUŠ od roku 1971 až do roku 1990 a mnohá vítězství v zahraničních soutěžích (např. absolutní vítěz koncertní i pochodové soutěže v belgickém Neerpeltu v roce 1983, titul absolutního vítěze koncertní soutěže v německém Rostocku v roce 1990, atd.). Z posledních let pak zmiňme především mezinárodní soutěž velkých dechových orchestrů v Ostravě, které se DOM ZUŠ Krnov pravidelně účastní, kde orchestr v roce 2017 získal 3 skvělé ceny – zlaté pásmo s vyznamenáním, vítězství ve vyšší kategorii a cenu za nejlepší provedení povinné skladby a v roce 2019 pak opět zlaté pásmo s vyznamenáním a vítězství ve vyšší kategorii.

Během své existence se orchestr úspěšně zúčastnil mnoha velkých festivalů a soutěží v České republice (Kmochův Kolín, FEDO Štětí, FIJO Cheb, mezinárodní soutěže velkých dechových orchestrů v Brně, Praze, Ostravě, atd.) a mnohokrát reprezentoval Českou republiku na festivalech a soutěžích v zahraničí (USA, Čína, Velká Británie, Francie, Španělsko, Itálie, Holandsko, Belgie, Řecko, Chorvatsko, Rakousko, Německo, Polsko, Slovensko). Mezi nejznámější vystoupení orchestru pak patří koncertní vystoupení v londýnské Royal Albert Hall v letech 1975 a 1991, koncertní turné po Spojených státech amerických v roce 2008 a velmi úspěšné asijské turné v letech 2016 – 2017, kdy se orchestr v říjnu 2016 skvělým způsobem prezentoval na festivale „2016 Beijing International Band Festival“ v čínském Pekingu, kde mělo jeho koncertní a pochodová vystoupení takový ohlas, že byl čínskými organizátory pozván do Číny hned vzápětí znovu a v září 2017 se pak představili na festivale „2017 Shanghai Tourism Festival “ v čínské Šanghaji.

Aktuálně má orchestr cca 65 členů a stále si drží vysokou uměleckou úroveň. Od roku 2011 je uměleckým vedoucím a hlavním dirigentem orchestru jeho bývalý hráč a současný učitel Základní umělecké školy v Krnově pan Luděk Tlach, pod jehož vedením orchestr v letošním roce oslavil již 60. výročí od svého založení.

www.domkrnov.cz

Dechový orchestr ZUŠ UNIČOV

DO ZUŠ Uničov byl založen ve školním roce 1954/1955 jako školní orchestr tehdejšího městského hudebního ústavu v Uničově. Podnět k založení vzešel od tehdejšího učitele Josefa Pavlovského. Pod taktovkou orchestru se vystřídalo několik významných osobností, jako například byli František Mlynář, Oldřich Hliňák, Bořivoj Matulka a Jaroslav Voloch.

Orchestr po roce 1989 navázal spolupráci s několika orchestry v zahraničí, jako např. z Polska, Maďarska, Švýcarska a Nizozemí.

Orchestr se zúčastnil několika mezinárodních soutěží. Mezi nejvýznamnější z nich patří Mezinárodní festival Young Prague 2004, 2006, 2008, kde získal zlaté pásmo, a účast na Mezinárodní soutěži v Holandském Neeperltu v roce 2011. Orchestr se účastnil několika festivalů DO ve Šternberku, Olomouci, Prazem, Vysokém Mýtě, v Lošticích a ve slovenských Piešťanech.

Dechové orchestry Kolín

Městská hudba Františka Kmocha Kolín je velký dechový orchestr, který založil v roce 1872 český kapelník, pedagog a hudební skladatel František Kmoch původně jako hudbu Sokola. Se svým orchestrem doprovázel sokolská cvičení, sokolské oslavy po celých Čechách i Moravě. S orchestrem vyjel později i do Krakova, Vídně, Budapešti a Nižního Novgorodu, kde účinkoval při korunovaci cara Mikuláše II. Základem jeho repertoáru byly vlastní skladby, které měly blízko k lidovým písním.

Po smrti F. Kmocha v roce 1912 se orchestru ujal Alois Vlasák, který stál v čele orchestru celých 42 let a vedl jej v obdobném duchu jako zakladatel F. Kmoch. Dále se před orchestrem vystřídalo několik dirigentů (Jiří Jaroch, Václav Tyr, Jan Vostrčil, Zdeněk Josef, František Štejnar, Ivan Fišer, Petr Stříška, Miroslav Císař..).

Delší dobu byl kapelníkem Josef Maršík, s ním poprvé orchestr vycestoval za oceán, kdy se v roce 1993 účastnil sokolského sletu v USA a Kanadě.

Nyní je již 13 let uměleckým vedoucím Miloslav Bulín, bývalý šéfdirigent Posádkové hudby Praha. Orchestr omladil a obohatil jeho repertoár o množství vlastních aranžmá, rozšířil tak možnosti využití orchestru zejména pro chrámové koncerty, ale i pietní akty a koncerty s pěveckými sbory.

www.kmochovahudba.cz

Přesný název orchestru: HARMONIE 1872 KOLÍN

Jméno dirigenta: Ondřej Hnízda – hlavní dirigent

Irena Pithartová, Jiří Vojtěch

Rok založení orchestru: 2003

Město, ve kterém orchestr působí: Kolín

Webové stránky: www.harmonie1872.cz

Počet  hráčů: 68

Jména vokálních sólistů: Petra Perná, Ladislav Klouček, Kateřina Hošková, Jakub Kubín, Petr Konývka

Text o orchestru:

Orchestr Harmonie 1872 Kolín působí jako spolek s vlastní právní subjektivitou od roku 2003. Sedmdesátičlenný kolektiv hudebníků se svou interpretační vyspělostí je schopný splnit všechny požadavky spojené s realizací slavnostních a pietních aktů, oslav výročí, jubileí a svátků státních, regionálních či místních nebo hodnotnou produkcí ozdobit kulturní, společenské a sportovní akce všeho druhu.
Repertoár orchestru zahrnuje všechny hudební žánry – od operní, operetní, muzikálové a symfonické tvorby klasiků i současných autorů našich i světových v kvalitních transkripcích pro symfonický dechový orchestr, po původní populární, taneční a pochodovou hudbu. Umělecká úroveň orchestru umožňuje častou spolupráci s předními profesionálními umělci. Pravidelnými hosty koncertů Harmonie 1872 Kolín jsou vokální sólisté Petra Perná,Petr Konývka, Ladislav Klouček, Kateřina Hošková a Jakub Kubín.
Zakládajícím dirigentem orchestru, vzorem a uměleckým poradcem je hudební skladatel, dirigent a hudební pedagog pan Petr Stříška. V současnosti orchestr vedou tři dirigenti, Ondřej Hnízda-hlavní dirigent, student hudební konzervatoře, Irena Pithartová, absolventka hudební konzervatoře a Jiří Vojtěch, sólista HHS a PČR.
Na koncertech a pochodových produkcích doma i v zahraničí s orchestrem vystupují taneční skupiny mažoretek Hvězdičky Konárovice a Srdíčko Kolín. Předsedou správní rady je pan Zdeněk Jírek, místopředsedou pan Radek Šubotník.

Zajímavost z orchestru: 

Orchestr je místem setkávání a uměleckého vyžití celých rodin, mezi členy jsou rodiče a jejich děti a v jednom případě spolu hrají dokonce už tři generace – otec, syn i vnuk. Mezi hráči je i několik manželských párů a některé se díky působení v orchestru seznámily.

Kořeny Velkého dechového orchestru Kolín sahají až k počátku minulého století. V letošním roce slaví již 117 let od svého založení.

Od roku 1937 je orchestr pod vedením dynastie Zemanů, která úspěšně vede hudební těleso až dosud – Jan Zeman, Vladimír Zeman st., Jaroslav Zeman st., Vladimír Zeman.

Orchestr se stal jedním ze špičkových orchestrů naší vlasti, uskutečnil desítky zahraničních zájezdů po celém světě a stal se vítězem mnoha soutěží, jak doma, tak v zahraničí. Orchestr stál také u zrodu festivalu Kmochův Kolín.

Současným kapelníkem je Vladimír Zeman, jako umělecký vedoucí působí v orchestru od roku 2021 pan Lukáš Bořek. V současné době má orchestr cca 60 členů.

facebook

Název orchestru: Mládežnický dechový orchestr ZUŠ Fr. Kmocha

Jméno dirigenta: Lucie Rapčáková, Lukáš Bořek

Rok založení orchestru: 1962

Město, ve kterém orchestr působí: Kolín

Zřizovatel orchestru: Základní umělecká škola Fr. Kmocha

Web (facebook): https://www.facebook.com/dozuskolin

Počet hráčů: 50

Orchestr bez muzikantů, to je jako hudba bez tónů. V Kolíně jsme patřičně hrdí na naši dlouhou hudební historii. U nás v Mládežnickém dechovém orchestru ZUŠ Fr. Kmocha tak děláme všechno proto, aby tomu bylo co nejdéle. Ostatně náš samotný orchestr má za sebou více než 60 let historie. Tu současnou píše všech našich 50 členů pod taktovkou Lucie Rapčákové a Lukáše Bořka. Hraním vzpomínáme na klasické kousky pro dechové orchestry, ale nebojíme se ani filmovek či moderní tvorby. Budeme moc rádi, když si náš současný repertoár přijdete poslechnout na festivalu a třeba do budoucna i na některý z našich koncertů.

Zajímavost:

Oba současní dirigenti jsou odchovanci orchestru.

Zahraniční dechové orchestry

Název orchestru: Symphonic Wind Orchestra, Music Association Umpfertal

Jméno dirigenta: Volker Metzger

Rok založení orchestru: 1976

Město, ve kterém orchestr působí: Boxberg – Německo

Zřizovatel orchestru: Albert Henn

Webové stránky: https://musikverein-umpfertal.de/

Počet hráčů: 65

Název orchestru:  HGD „Zrinski“ Donja Kaštela 

Jméno dirigenta: Grgo Grubišić

Rok založení orchestru: 1852

Město, ve kterém orchestr působí: Kaštela, Croatia

Zřizovatel orchestru: A Slovenian founder known as Krasnik

Webové stránky: www.hgd-zrinski.hr

FB: https://www.facebook.com/hgd.zrinski.donja.kastela

Počet hráčů: 35

Název orchestru: Csolnoki Fúvószenekar

Jméno dirigenta: Attila Rebe

Rok založení orchestru: 1922

Město, ve kterém orchestr působí: Csolnok

Webové stránky: https://www.csolnokizenekar.hu/

FB: https://www.facebook.com/Csolnoki.Fuvoszenekar

Počet hráčů: 40

Název orchestru: Dychový orchester mladých Košice

Jméno dirigenta: Peter Schürger

Rok založení orchestru: 1970

Město, ve kterém orchestr působí: Košice

Zřizovatel orchestru: Základná umelecká škola, Bernolákova 26, Košice

FB: Dychový orchester mladých Košice

Počet hráčů:  50

Malé orchestry

Název orchestru: Boršičanka Antonína Koníčka

Jméno kapelníka: Antonín Koníček

Rok založení orchestru: 2001

Město, ve kterém orchestr působí: Uherské Hradiště

Zřizovatel orchestru: zapsaný spolek

Webové stránky: www.borsicankaak.cz

Počet hráčů: cca 17-18

Jména vokálních sólistů: Lucie Baďurová, Michaela Tarabusová, Svatopluk Tarabus

Text o orchestru:

Dechová hudba Boršičanka Antonína Koníčka vznikla v roce 2001 a jejím zakladatelem a kapelníkem je Antonín Koníček. Ten je znám příznivcům dechovky nejen jako trumpetista, hudební skladatel, ale i majitel hudebního vydavatelství AKon, které vydává MC a CD hlavně s dechovkami.
BORŠIČANKA AK za více jak 20 let své existence už absolvovala stovky různých vystoupení, nejen po naší vlasti, ale i v zahraničí. Vystupovala taky v několika pořadech ČT a je často slyšet i na vlnách českého rozhlasu. Od svého vzniku natočila již 10 CD, několik DVD a řadu dalších DVD a CD natočila pro zahraniční vydavatelství – hlavně Švýcarsko a Německo. Silvestrovský zábavný pořad v roce 2021 s naší kapelou sledovalo na ČT1 celkem cca 1,3 milionu diváků – a na to jsme moc pyšní.
BORŠIČANKA Antonína Koníčka je vynikající kapela 13 muzikantů a 3 zpěváků, převážně
absolventů konzervatoře a akademie a kapela nadchne každého milovníka dechovky hlavně vysokou uměleckou úrovní všech členů souboru a dále velmi rozmanitým repertoárem. Boršičanka Antonína Koníčka je 1. vícemistrem Evropy profesionálních dechovek pro rok 2002 z rakouského Schladmingu.

Zajímavost z orchestru:  

DH Boršičanka AK je vlastně mezinárodní kapela, protože v něm působí i několik hráčů ze Slovenska – jsou to převážně hráči Posádkové hudby z Bratislavy. Nejstarším hráčem je pan Koníček (zakladatel kapely a její dirigent – 71let) – no a nejmladším bude hráč na tubu (Jan Švach – 23let). Zkoušky kapely míváme v Uh.Hradišti a hráči přijíždějí např. z Bratislavy, Trenčína, Brna, Olomouce, Přerova, Valašských Klobouk, od Luhačovic, Strání, Vnorov, Veselí n/Moravou apod. – takže velký rozptyl. Při výjezdech do zahraničí po nás pořadatelé požadují hraní sólových skladeb snad pro všechny nástroje, pak orchestrálky, takže není divu, že v kapele je většina hráčů absolventů konzervatoří a JAMU – dnešních učitelů hudby a hráčů posádkových hudeb.

Název orchestru: Jižani

Jméno kapelníka: Ing. Miroslav Dvořák

Rok založení orchestru: 2011

Město, ve kterém orchestr působí: České Budějovice

Webové stránky: www.jizani.cz

Počet hráčů: 13

Jména vokálních sólistů: Pavla Hubáčková, Lucie Vítovcová, Jaromír Šnedorfer, Martin Pupík

Jihočeská dechová hudba Jižani se dlouhodobě řadí mezi nejlepší dechové orchestry Čech a Moravy. Vítěz 20. ročníku soutěže Zlatá křídlovka a Mistr republiky dechových hudeb pro rok 2012, držitel stříbrné medaile z Mistrovství Evropy v německém Ehningenu /2013/ rozdává radost a dobrou náladu napříč republikou již čtrnáctým rokem.
Kapelník, umělecký vedoucí a trumpetista Ing. Miroslav Dvořák sestavil svou kapelu z mladých, vynikajících profesionálních muzikantů.
Na jedenácti CD vzdávají Jižani hold české a moravské dechovce, ale pohybují se i v jiných hudebních žánrech od swingu přes pop až k českým i světovým muzikálovým melodiím.
Jižani natočili celou řadu televizních pořadů pro Českou televizi a TV Šlágr. Pravidelně se objevují na nejvýznamnějších hudebních festivalech a společenských akcích napříč republikou.

Přesný název orchestru: Kyzivátova kapela Libáň

Jméno kapelníka: Mgr. Petr Drahoňovský, dipl. um. 

Rok založení orchestru: 1870

Město, ve kterém orchestr působí: Libáň, okr. Jičín

Zřizovatel orchestru: Ochotnický divadelní spolek Bozděch Libáň

Webové stránky (facebook): www.kyzivatovakapela.cz, FB – Kyzivátova kapela Libáň

Počet hráčů: 11

Jména vokálních sólistů: Klára Hofmanová, Hana Seifertová, Ladislav Paclt

Kyzivátova kapela účinkuje na koncertech a přehlídkách dechových hudeb v regionu Královéhradeckého kraje, ale i v širším okolí. Pořádá samostatné koncerty, tradiční vánoční koncerty v Libáni, kam zve řadu známých osobností kulturního a veřejného života. Každou druhou sobotu v červenci kapela pořádá Přehlídku dechových hudeb v Bystřici u Libáně.

Kapela patří mezi 3 nejstarší a nepřetržitě hrající kapely v ČR. V letošním roce slaví 154 let od svého založení.

Název orchestru: Legrúti

Jméno kapelníka: Milan Prajka

Rok založení orchestru: 2001

Město, ve kterém orchestr působí: Velké Bílovice

Webové stránky: legruti.cz

Počet hráčů: 15

Jména vokálních sólistů: Juraj Pollak, Soňa Pollaková, Lucie Smolárová

Text o orchestru:

Vítěz soutěže Zlatá křídlovka z roku 2010 baví posluchače už patnáct let. Nejen na tanečních zábavách, ale i na prestižních festivalech v republice a zahraničí. Kapela koncertovala v Německu, Rakousku, Belgii, Švýcarsku nebo na Slovensku. V roce 2023 kapela navštívila moravské dny v Chicagu. Svůj jedinečný zvuk a styl ale získala v jihomoravském vinařském městě Velké Bílovice, kde má kromě vína nezastupitelnou tradici folklor a dechovka. Zejména hody pod májů jsou pro Legrúty zdrojem zkušeností, které využívají pro svůj osobitý projev a muzikalitu. Kapelník Jiří Halady a ostatní členové kapely vystupují ve vyšívaných lidových krojích typických pro národopisný region Hanácké Slovácko. S chutí a mladistvou energií hrají skladby známých českých a moravských autorů ale i vlastní autorskou tvorbou. Pod tou se podepisují dvorní skladatelé Peter Studenič, Martin Valent, Michal Čmarada a Soňa Polláková. Kapela vydavala dvě nahrávky, ta poslední nese Už je Vám Legrúti, a to podle sborové písně upomínající na zvyky při rukování chlapců na vojnu. Legrúti jsou dechovkou s tradičními základy, která chce potěšit i náročnější publikum.

Název orchestru: Uničovská Přespolanka z.s.

Jméno vedoucího: Hubert Ratschker, Jiří Laurin

Rok založení orchestru: 2013

Město, ve kterém orchestr působí: Uničov

Zřizovatel orchestru: FB Uničovská Přespolanka z.s.

Počet hráčů: 15-20

Jména vokálních sólistů: Anna Jílková, Pavel Gratzer

Uničovská Přespolanka je malý dechový orchestr hrající tradiční repertoár dechové hudby i moderní skladby nejrůznějších žánrů. Vznikla v roce 2013 jako odnož velkého dechového orchestru Haná Uničov a skládá se nejen z jejich skalních hráčů, ale i hráčů přespolních – tedy z nedalekých okolních obcí. Hrajeme k poslechu, zpěvu i tanci na větších či menších kulturních akcích jako jsou hody, plesy, zábavy, výročí, narozeniny, promenádní koncerty, nebo jen tak pro radost. Našim cílem je potěšit hudbou lidská srdce a také udržet kontinuitu tradiční dechové hudby jako kulturního dědictví našich předků a to nejen v Uničově, ale i v jeho širokém okolí.

Zajímavost z orchestru:  

Náš nejstarší člen – Hubert Ratschker – letos oslavil 81 narozeniny, každý den cvičí několik hodin 🙂 Oproti tomu Filip Brauer – studen VŠ, 19 let.
Orchestr je složen z amatérských hráčů, kteří zastávají různorodé profese – např. zpěvák Pavel Je IT programátor, zpěvačka Anička je stavební inženýrka stejně jako Marek hrající trumpetu, Veronika klarinetistka je zubařka, Petr na bicí – řidič zemědělských strojů, Vojtěch tubista – pracovník ČEZ., atd.
Hudba je náš koníček a zároveň únik ze stresového pracovního prostředí 🙂

Název orchestru: Jiří Škvára a jeho muzikanti

Jméno dirigenta: Zdeněk Thuma – kapelník

Rok založení orchestru: 2023

Město, ve kterém orchestr působí: Praha

Zřizovatel orchestru: Václav Hlaváček

Počet hráčů: 10

Jména vokálních sólistů: Jiří Škvára

Jiří Škvára, hvězda české dechovky, působí na dechovkové scéně více než 40 let. 

Posluchači ho znají z koncertů, kde vystupoval se Zorkou Kohoutovou, Krajankou, Vejvodovou kapelou, Járinkami, Staropražskými heligonkáři nebo ze stovek pořadů České televize a lidovkové televize TV Šlágr. Jeho začátky v oblasti dechové hudby se píší od roku 1983, kdy natáčel svůj první televizní pořad Sejdeme se Na Vlachovce. 

V samostatném pořadu hudby a mluveného slova s názvem „Už kamarádi…“ zazní v jeho podání největší hity klasiků české dechovky, které ho provází celou kariéru, ale i něco navíc. Samozřejmě nechybí i orchestrální skladby ve virtuózním provedení kapely, která je sestavena ze špičkových muzikantů. Společně jsou zárukou skvělé zábavy. Jiří Škvára a jeho muzikanti jsou tu jen pro vás.