Dechové orchestry Čechy a Morava

Orchestr vznikl v roce 1971. Zakladatelem byl pan Vladimír Vraňovský, který byl přes třicet let jeho uměleckým vedoucím.  Od listopadu 2005 je uměleckým vedoucím orchestru pan Tomáš Uhlíř, dalším dirigentem pan Milan Domes.

Za dobu své existence se orchestr rozrostl na zhruba 70-ti členné hudební těleso, ve kterém se vystřídalo kolem 400 hudebníků. Členové orchestru nastudovali přes 1000 skladeb a uskutečnili přes 1300 vystoupení. Těžiště repertoáru je tvořeno skladbami současných českých autorů, se kterými orchestr velmi úzce spolupracuje. Na koncertech stále častěji zaznívají i skladby zahraničních autorů soudobé symfonické dechové hudby, transkripce autorů klasické hudby, muzikálové melodie či písně z oblasti populární hudby. Orchestr se pravidelně zúčastňuje festivalů a soutěží v České republice, ale i v zahraničí. Od roku 1974 úspěšně reprezentoval školu, město i ČR v Německu, Slovensku, Nizozemí, Belgii, Polsku, Bulharsku, Norsku, Itálii, Francii, Španělsku, Maďarsku, Chorvatsku, Mexiku, Litvě, Řecku, Rakousku, Tunisku a Číně.

Mezi největší úspěchy orchestru z poslední doby patří např.:

– 2012 Polsko (Rybnik) – cena Grand prix Zlatá lyra na mez. soutěžním festivalu dechových orchestrů

–  2012 Španělsko (Malgrat de Mar) – 1. cena z mez. soutěžního festivalu dechových orchestrů

– 2015 Čína (Šanghaj) – účast na prestižním festivalu Shanghai Tourism Festival

– 2018 Praha – zlaté pásmo s vyznamenáním, vítěz střední třídy a cena za nejlepší interpretaci povinné skladby Ozvěny tance Evžena Zámečníka z mezinárodní soutěže dechových orchestrů

– 2018 Štětí – vítěz soutěže v interpretaci rockové skladby

– 2018 Španělsko (Lloret de Mar) – 5x zlaté pásmo v Mezinárodní soutěži a zvláštní cena poroty

Od roku 2010 byla započata spolupráce se Soukromou ZUŠ taneční s.r.o. Jeseník. Orchestr tak svým vystoupením zpestřují mažoretky pod vedením Zuzany Fritscherové.

http://www.dom.zusjes.cz/

Dechový orchestr mladých ZUŠ Krnov byl založen v roce 1961 Karlem Dospivou, který u orchestru působil až do roku 2010. Vysoké nároky tohoto skvělého dirigenta a pravidelné náročné zkoušky orchestr brzy přivedly mezi nejlepší hudební tělesa tohoto typu, a to jak v České republice, tak i v zahraničí. Svědčí o tom mimo jiné i nepřetržitá vítězství v ústředních kolech soutěží dechových orchestrů mladých ZUŠ od roku 1971 až do roku 1990 a mnohá vítězství v  zahraničních soutěžích (např. absolutní vítěz koncertní i pochodové soutěže v belgickém Neerpeltu v roce 1983, titul absolutního vítěze koncertní soutěže v německém Rostocku v roce 1990, atd.). Jedním z posledních velkých úspěchů orchestru je pak účast na mezinárodní soutěži velkých dechových orchestrů v Ostravě v červnu 2017, kde orchestr ve své kategorii získal 3 skvělé ceny – zlaté pásmo s vyznamenáním, vítězství ve své kategorii a cenu za nejlepší provedení povinné skladby.

Během své existence se orchestr úspěšně zúčastnil mnoha velkých festivalů a soutěží v České republice (Kmochův Kolín, FEDO Štětí, FIJO Cheb, mezinárodní soutěže velkých dechových orchestrů v Brně, Praze, Ostravě, atd.) a mnohokrát reprezentoval Českou republiku na festivalech a soutěžích v zahraničí (USA, Čína, Velká Británie, Francie, Španělsko, Itálie, Holandsko, Belgie, Řecko, Chorvatsko, Rakousko, Německo, Polsko, Slovensko). Mezi nejznámější vystoupení orchestru pak patří koncert v londýnské Royal Albert Hall v roce 1991, koncertní turné po Spojených státech amerických v roce 2008 a velmi úspěšné asijské turné v letech 2016 – 2017, kdy se orchestr v říjnu 2016 skvělým způsobem prezentoval na festivale „2016 Beijing International Band Festival“ v čínském Pekingu, kde mělo jeho koncertní a pochodová vystoupení takový ohlas, že byl čínskými organizátory pozván do Číny hned vzápětí znovu a v září 2017 se pak představil i na světoznámém festivale „2017 Shanghai Tourism Festival“ v čínské Šanghaji.

Aktuálně má orchestr cca 65 členů a stále si drží vysokou uměleckou úroveň. Od roku 2011 je uměleckým vedoucím a hlavním dirigentem orchestru jeho bývalý hráč a současný učitel Základní umělecké školy v Krnově pan Luděk Tlach, pod jehož vedením orchestr nedávno oslavil již 57. výročí svého založení.

http://www.domkrnov.cz/

Tradice dechových orchestrů na prostějovské hudební škole sahá do šedesátých let minulého století. Byly to tzv. malé dechové orchestry do 25 členů. Velká změna nastala 1. září 2003, kdy vznikl velký Dechový orchestr ZUŠ Vl. Ambrose v Prostějově. U vzniku orchestru stála ředitelka hudební školy Mgr. Eliška Kunčíková. Z organizačních důvodů sloučila dva soubory působící na hudební škole, malou dechovku a Big band, v jeden velký orchestr. Taktovky se ujal jako hlavní dirigent učitel Rudolf Prosecký a jako dirigent zástupce ředitelky školy Zdeněk Pella. Členy orchestru jsou současní i bývalí žáci školy a muzikanti z okolí Prostějova.

Dechový orchestr se za krátkou dobu své existence stal nedílnou součástí kulturního dění nejen ve svém regionu, ale úspěšně reprezentuje svoji školu a město Prostějov na festivalech v celé České republice jako jsou Kmochův Kolín, FEDO Štětí a Zlín a také na zahraničních pódiích. Mezi největší úspěchy dechového orchestru patří umístění ve stříbrném a zlatém pásmu na prestižní Mezinárodní soutěži velkých dechových orchestrů v Ostravě. Zisk zlatého pásma na mezinárodní soutěži v polském Rybniku a  umístění ve stříbrném pásmu na Mezinárodním festivalu dechových hudeb v Praze. Na mezinárodní soutěži ve španělském Malgrat de Mar v roce 2012 získal orchestr stříbrnou medaili. S velkým ohlasem mezi hudebními odborníky a příznivci dechové hudby se setkalo vysílání pořadu České televize … a tuhle znáte? natočený s naším orchestrem v roce 2006. Úspěšné byly i hudební projekty FILMUSIC, koncerty se zpěváky Radkou Fišarovou, Tomášem Savkou, Monikou Absolonovou, Bárou Basikovou a s Dashou. Dechový orchestr ZUŠ Vladimíra Ambrose Prostějov byl oceněn ,,Cenu města Prostějova za rok 2013″ za výchovu mládeže a reprezentaci města v České republice i v zahraničí.

Naším společným cílem od začátku činnosti je dělat hudbu z radosti, poctivě a šířit tuto radost mezi ostatní lidi.

http://www.dozuspv.pvskoly.cz/

Dechový orchestr ZUŠ Němčice nad Hanou působí již od roku 1984 na Základní umělecké škole v Němčicích nad Hanou. Od svého založení orchestr často vystupoval na akcích v blízkém i vzdáleném okolí a dále se rozrůstal. Po roce 1989 se orchestr dostal také na svá první zahraniční vystoupení – do Německa, Itálie, Chorvatska a Švédska. K zásadní změně došlo v říjnu 2002, kdy došlo ke změně dirigenta a orchestr se rozrostl svým nástrojovým obsazením až do dnešní podoby. V současné době má orchestr na 60 členů s kompletním nástrojovým obsazením, které můžeme vidět u moderních dechových orchestrů. Hráči pochází z řad žáků a absolventů ZUŠ Němčice nad Hanou. Dirigentem orchestru je pan Jindřich Novák.

Základem repertoáru jsou koncertní skladby českých i zahraničních autorů, transkripce populárních melodií různých žánrů, filmová hudba a také původní moderní symfonická dechová hudba. Orchestr se stal nedílnou součástí kulturního dění ve svém regionu. Vystupuje také na významných hudebních festivalech a soutěžích dechových orchestrů v České republice a v zahraničí. Významných úspěchů dosáhl orchestr v roce 2007 na Mezinárodní soutěži dechových orchestrů v Praze s umístěním ve zlatém pásmu, v roce 2008 1. místem a titulem absolutního vítěze mezinárodní soutěže v polském Leszně. V roce 2009 získal ocenění ve zlatém pásmu na Mezinárodní soutěži velkých dechových orchestrů v Ostravě. Stejného ocenění dosáhl i v roce 2011 v polském Rybniku. Dirigent orchestru Jindřich Novák byl oceněn cenou pro dirigenta na soutěžích v Praze 2007 a v Leszně 2008. Na festivalu ve španělském Malgrat del Mar v roce 2014 získal orchestr 3. místo a umístění ve zlatém pásmu. Mimo soutěžní vystoupení koncertně orchestr vystupoval i v dalších evropských zemích – Francii, Německu, Litvě, Srbsku, Chorvatsku a Norsku. Na svých vystoupeních spolupracuje s mažoretkovými i tanečními skupinami (Pražské mažoretky, žáci Tanečního oboru ZUŠ, a další).

http://www.domnem.cz/

Dechové orchestry Kolín

Městská hudba Františka Kmocha je velký dechový orchestr založený Františkem Kmochem v roce 1872. Během dlouhé a složité historie se v orchestru vystřídala celá řada hudebníků a dnes má na kontě nespočet úspěšných vystoupení doma i v zahraničí.

Orchestr pravidelně vyjíždí na festivaly dechové hudby v České republice i do zahraničí. Bylo jej možno vidět koncertovat v SSSR, Maďarsku, NDR,  Bulharsku,   Rakousku, Polsku, Nizozemí, Belgii, Švédsku, Kanadě, USA, Chorvatsku, Itálii, Slovinsku, aj.

Dále Městská hudba Františka Kmocha pravidelně účinkuje na pietních aktech v Kolíně a nejbližším okolí, spolupracuje se Sokolem a Klubem přátel Františka Kmocha. Velmi oblíbenými se staly koncerty MhFK v Senátu PČR, v chrámu svaté Barbory v Kutné Hoře  a vánoční koncerty v kolínském divadle.

Od jara 2009 je hlavním dirigentem Městské hudby Františka Kmocha pan Miloslav Bulín, který do roku 2008 působil u Posádkové hudby Praha jako její hlavní dirigent. Umělecká úroveň orchestru i za  tento krátký čas jeho působení velmi výrazně vzrostla a MhFK absolvovala několik velmi úspěšných koncertů a zahraničních zájezdů.  Šéfdirigent obohatil repertoár orchestru o nové moderní skladby, zejména vlastní aranže. Jeho hlavním cílem  je nejen pokračovat v tradici  zakladatele, ale hlavně získat pro dechovou hudbu nové mladé hudebníky.

www.kmochovahudba.cz

Orchestr působí jako spolek s vlastní právní subjektivitou od roku 2003. Sedmdesátičlenný kolektiv hudebníků se svou interpretační vyspělostí je schopný splnit všechny požadavky spojené s realizací slavnostních a pietních aktů, oslav výročí, jubileí a svátků státních, regionálních či místních nebo hodnotnou produkcí ozdobit kulturní, společenské a sportovní akce všeho druhu.

Repertoár orchestru zahrnuje všechny hudební žánry – od operní, operetní, muzikálové a symfonické tvorby klasiků i současných autorů našich i světových v kvalitních transkripcích pro symfonický dechový orchestr, po původní populární, taneční a pochodovou hudbu. Umělecká úroveň orchestru umožňuje častou spolupráci s předními profesionálními umělci, pravidelným hostem koncertů Harmonie 1872 Kolín je vokální sólistka a moderátorka Renée Nachtigallová. Na koncertech a pochodových produkcích doma i v zahraničí s orchestrem vystupuje taneční skupina mažoretek Hvězdičky Konárovice a Srdíčko Kolín.
Předsedou správní rady je pan Zdeněk Jírek, místopředsedou pan Radek Šubotnik. Orchestr dirigují hudební skladatel, dirigent a hudební pedagog pan Petr Stříška a Irena Pithartová, která je absolventkou hudební konzervatoře.

https://www.harmonie1872.cz/

Kořeny VDO Kolín – Dolní Chvatliny sahají až k počátku minulého století. V letošním roce slaví již 114 let od svého založení.
Od roku 1937 je orchestr pod vedením dynastie Zemanů, která úspěšně vede hudební těleso až dosud – Jan Zeman, Vladimír Zeman st., Jaroslav Zeman st., Vladimír Zeman ml..
Orchestr se stal jedním ze špičkových orchestrů naší vlasti, uskutečnil desítky zahraničních zájezdů po celém světě a stal se vítězem mnoha soutěží, jak doma, tak v zahraničí.
Současným uměleckým vedoucím orchestru je dirigent, pedagog a aranžér pan Josef Šťastný.
Orchestr spolu s Městskou hudbou Františka Kmocha stál u zrodu festivalu Kmochův Kolín.
Současným zřizovatelem VDO je obec Dolní Chvatliny.

https://vdo-kolin.webnode.cz/

Dechový orchestr ZUŠ F. Kmocha Kolín byl založen v roce 1962 Richardem Poletínem. Za dobu své existence absolvoval zahraniční zájezdy například do Dánska, Německa, Belgie nebo Lucemburska. Úspěšně reprezentoval také na soutěžích ZUŠ. Od roku 2007, kdy po řadě úspěšných let odešel z funkce dirigenta orchestru pan Josef Šťastný, se ujal taktovky pan Jiří Vojtěch a od roku 2009 také druhý dirigent, pan Lukáš Bořek.

Orchestr pravidelně vyráží na zahraniční festivaly, zejména do Německa a Rakouska, ale vyjíždí a na akce menšího rozsahu, po ČR, ať již jako doprovod např. mažoretkových soutěží nebo jako host na akcích pořádaných jinými ZUŠ.

Repertoár orchestru je žánrově široký – udržuje tradici dechové hudby, ale zařazuje i skladby z oblasti populární a filmové hudby a zahraniční soudobé autory hudby dechové. V programu orchestru se vyskytují i původní kompozice od dirigenta Lukáše Bořka.

http://www.zus-kolin.cz/obory/hudebni/skupiny

Zahraniční dechové orchestry

Z Maďarska nás po dvou letech opět navštíví krásný krojovaný maďarský orchestr s názvem Mogyorósbányai Fúvószenekar. Mogyorósbánya je obec na úpatí Gerecse, vzdálená 3 km od Dunaje. Většina z 900 obyvatel je švábského, nebo slovenského původu.
Orchestr byl založen v roce 1924 jako „mládežnický“ orchestr, později pod vlivem rozvíjejícího se hornictví v regionu, vystupoval a byl označován jako „hornická kapela“.
V počátcích byl hudební repertoár vyplněn klasicky pochody, polkami, valčíky, z těch dob uchovávají v archivu mezi jinými i noty k našemu Kolíne, Kolíne.
Po změně režimu, v devadesátých letech 20. století, nastaly změny i v orchestru. Počet členů se zvýšil, omládl, mezi členy čím dál více nacházíme také hudebníky z okolních obcí. Orchestr má v současnosti 40 – 45 členů.
Hudební repertoár byl postupně rozšířen o další žánry jako show a filmová hudba, dále pak doplněn o klasické a populární hity, později pak také o operetní kusy.
Vícekrát hostoval v západoevropských zemích,naopak doma přivítal orchestry z Rakouska, Německa, Švýcarska, nebo Nizozemí.
Zůčastnil se četných maďarských i mezinárodních festivalů a přehlídek, na kterých skvěle reprezentoval.
V posledních letech koncertoval v Číně, Turecku, Rumunsku, aktuálně je pozván i do Bulharska.

Malé dechové orchestry

Známá pražská kapela Květovanka pod vedením ing. Josefa Husáka oslavila své jubileum – 30 let působení na scéně a stala se jednou z velmi žádaných a uznávaných kapel s velkou tradicí a hráčskými zkušenostmi.

Květovanka skvěle baví své publikum nejen u nás, ale je častým hostem i v zahraničí – Německo, Rakousko, Holandsko, Mexiko, Indonésie. Za svoji kariéru natočila 35 TV pořadů a 19 CD.

V roce 2014 prošla výraznou proměnou včetně nových kostýmů, repertoáru, zcela nové koncepce programu, aby mohla svým divákům nabídnout jen to nejlepší – pódiové SHOW plné zábavy, humoru a milých hudebních překvapení. Sólisté kapely Radka Becklová a Vráťa Velek vás srdečně zvou na koncert Květovanky, který pro Vás velmi příjemně moderují.

http://www.kvetovanka.cz/

Představujeme Vám mladou dechovou hudbu Věnovanku, kterou založil kapelník Václav Musílek v roce 2012. Věnovanka se může pochlubit věkovým průměrem 22 let a značnými mezinárodními úspěchy. Uskupení muzikantů působí na dechovkové scéně poměrně krátkou dobu, přesto již v letech 2014, 2015 a 2017 získali muzikanti zlaté pásmo v soutěži na festivalu Vejvodova Zbraslav. V roce 2017 se stala Věnovanka laureátem festivalu Vejvodova Zbraslav a také 3. nejlepší dechovkou v Evropě ze soutěže v Bamberku. V roce 2018 získala na Zbraslavi dokonce zlaté pásmo s vyznamenáním.

Naše hudební těleso se účastní řady mezinárodních festivalů v České republice jako je Kmochův Kolín, Kubešova Soběslav, Vejvodova Zbraslav, Dechparáda v Jizerním Vtelně, dechovka v Holýšově či festival v Čáslavi. Navštívili jsme také cizinu – Dychovky v Preši na Slovensku nebo Bad Schlema, Thum nebo Bamberg v Německu.

Kapela sdružuje muzikanty z Čáslavi a blízkého okolí. Hraje klasickou českou a moravskou dechovku, hudbu koncertní i moderní. 

Věnovanka Vám zpříjemní chvíle při nejrůznějších festivalech, oslavách měst a obcí. Nebráníme se vystoupením na vernisážích a výstavách, promenádních i divadelních koncertech. Rádi zahrajeme na hudebních odpoledních pro seniory, průvodech spolu s mažoretkami, svatbách, narozeninách, dechovkových plesech nebo vánočních vystoupeních. Diváky a posluchače vždy potěšíme hezkou lidovou písničkou a příjemnou atmosférou, která z nás, mladých muzikantů, přímo čiší.

Organizujeme festival dechových hudeb konaný každoročně v Dusíkově divadle v Čáslavi. V minulosti jsme koncertovali s panem Josefem Zímou, Josefem Vejvodou i Miroslavem Jiřištou.