Dechové orchestry Čechy a Morava

Orchestr vznikl v roce 1971. Zakladatelem byl pan Vladimír Vraňovský, který byl přes třicet let jeho uměleckým vedoucím.  Od listopadu 2005 je uměleckým vedoucím orchestru pan Tomáš Uhlíř, dalším dirigentem pan Milan Domes.

Za dobu své existence se orchestr rozrostl na zhruba 70-ti členné hudební těleso, ve kterém se vystřídalo kolem 400 hudebníků. Členové orchestru nastudovali přes 1000 skladeb a uskutečnili přes 1300 vystoupení. Těžiště repertoáru je tvořeno skladbami současných českých autorů, se kterými orchestr velmi úzce spolupracuje. Na koncertech stále častěji zaznívají i skladby zahraničních autorů soudobé symfonické dechové hudby, transkripce autorů klasické hudby, muzikálové melodie či písně z oblasti populární hudby. Orchestr se pravidelně zúčastňuje festivalů a soutěží v České republice, ale i v zahraničí. Od roku 1974 úspěšně reprezentoval školu, město i ČR v Německu, Slovensku, Nizozemí, Belgii, Polsku, Bulharsku, Norsku, Itálii, Francii, Španělsku, Maďarsku, Chorvatsku, Mexiku, Litvě, Řecku, Rakousku, Tunisku a Číně.

Mezi největší úspěchy orchestru z poslední doby patří např.:

– 2012 Polsko (Rybnik) – cena Grand prix Zlatá lyra na mez. soutěžním festivalu dechových orchestrů

–  2012 Španělsko (Malgrat de Mar) – 1. cena z mez. soutěžního festivalu dechových orchestrů

– 2015 Čína (Šanghaj) – účast na prestižním festivalu Shanghai Tourism Festival

– 2018 Praha – zlaté pásmo s vyznamenáním, vítěz střední třídy a cena za nejlepší interpretaci povinné skladby Ozvěny tance Evžena Zámečníka z mezinárodní soutěže dechových orchestrů

– 2018 Štětí – vítěz soutěže v interpretaci rockové skladby

– 2018 Španělsko (Lloret de Mar) – 5x zlaté pásmo v Mezinárodní soutěži a zvláštní cena poroty

Od roku 2010 byla započata spolupráce se Soukromou ZUŠ taneční s.r.o. Jeseník. Orchestr tak svým vystoupením zpestřují mažoretky pod vedením Zuzany Fritscherové.

http://www.dom.zusjes.cz/

Severočeská harmonie města Štětí

Počátky dnešního velkého dechového orchestru Severočeská harmonie města Štětí se datují k roku 1945. Postupně se zde vystřídala řada kapelníků a dirigentů, kteří každý svým způsobem orchestr ovlivňovali po stránce interpretační, dramaturgické či skladatelsko-aranžérské. Důležitou oblastí v historii orchestru byla péče o hráčskou základnu. Členové orchestru se většinou sjíždějí do Štětí z okresu Litoměřice, Mělník, Kladno, Ústí nad Labem, Louny a Slaný. V současné době má orchestr 65 členů.

Vývoj orchestru směřoval spíše ke koncertní dechové hudbě. Největší vliv na jeho vývoj nejen z hlediska odborného, ale i délkou svého působení měli kapelníci Mgr. Jaroslav Bílý a MgA. Jiří Lhotský, který působil v orchestru od roku 1980 s krátkými přestávkami do konce roku2013. Oba jsou absolventy vojenské hudební školy, kde získali základy v oboru profesionální dechové hudby, které později rozšiřovali dalším studiem na konzervatořích a vysokých hudebních školách.

Díky své vysoké reprezentační úrovni se orchestr představil i v zahraničí. Účinkoval v Rakousku, SRN, Švýcarsku, Jugoslávii, Holandsku, Dánsku a Polsku, kde vždy úspěšně reprezentoval českou hudbu. Orchestr má za sebou rovněž celou řadu významných vystoupení a soutěžních úspěchů. V roce 1998 zvítězil v mezinárodní soutěži dechových hudeb v Praze v kategorii vyšší třídy, získal cenu poroty za nejlepší provedení povinné skladby a jeho dirigent MgA. Jiří Lhotský cenu poroty za nejlepší dirigentský výkon. V roce 2010 změnil orchestr jméno z Dechové harmonie na Severočeskou harmonii města Štětí a od té doby účinkoval na mnoha festivalech v České republice, ale i např. v Polsku, Chorvatsku či Holandsku. Od roku 2014 převzal dirigentskou taktovku Karel Tesařík.

Dechový orchestr mladých při ZUŠ G. Mahlera Humpolec byl založen v roce 1946 současně se vznikem hudební školy a v současné době má 50 členů.

Ve vedení orchestru se vystřídala celá řada učitelů a zejména ředitelů školy.

Uměleckým vedoucím a dirigentem orchestru je současný ředitel ZUŠ G. Mahlera Humpolec Josef JirkůA. Druhým dirigentem tohoto tělesa je Tomáš Vodrážka, kapelník malé dechové hudby Vysočinka.

Orchestr postoupil již osmkrát do Celostátního kola soutěží ZUŠ. Účinkuje při výchovných koncertech pro žáky škol a veřejnost v rámci města a kraje Vysočina.

Zúčastnil se festivalů dechových orchestrů FEDO ŠTĚTÍ, DAČICE FEST BAND, festival ve Vimperku a ČERMÁKOVA VYSOKÉHO MÝTA, kde při 13. ročníku byl absolutním vítězem této soutěžní přehlídky. Je pravidelným domácím účastníkem při festivalovém setkání dechových hudeb v Kalištích u Humpolce, který se pořádá na počest G. Mahlera, rodáka této obce. V letošním roce se koná jeho jubilejní-X. ročník.

V zahraničí koncertoval s úspěchem na Slovensku, Ukrajině, Polsku, Rakousku, Německu, Francii, Švýcarsku a Belgii. Velmi dobrá je spolupráce s mažoretkami města Třebíč.

V jeho programech si můžete poslechnout písně lidové, populární a muzikálové.

Při jeho vystoupeních spoluúčinkují s orchestrem žáci pěveckých tříd učitelů školy.

V roce 2016 oslavil  dechový orchestr mladých z Humpolce společně se  školou 70 let od svého založení.

Dechový orchestr mladých ZUŠ Krnov byl založen v roce 1961 Karlem Dospivou, který u orchestru působil až do roku 2010. Vysoké nároky tohoto skvělého dirigenta a pravidelné náročné zkoušky orchestr brzy přivedly mezi nejlepší hudební tělesa tohoto typu, a to jak v České republice, tak i v zahraničí. Svědčí o tom mimo jiné i nepřetržitá vítězství v ústředních kolech soutěží dechových orchestrů mladých ZUŠ od roku 1971 až do roku 1990 a mnohá vítězství v  zahraničních soutěžích (např. absolutní vítěz koncertní i pochodové soutěže v belgickém Neerpeltu v roce 1983, titul absolutního vítěze koncertní soutěže v německém Rostocku v roce 1990, atd.). Jedním z posledních velkých úspěchů orchestru je pak účast na mezinárodní soutěži velkých dechových orchestrů v Ostravě v červnu 2017, kde orchestr ve své kategorii získal 3 skvělé ceny – zlaté pásmo s vyznamenáním, vítězství ve své kategorii a cenu za nejlepší provedení povinné skladby.

Během své existence se orchestr úspěšně zúčastnil mnoha velkých festivalů a soutěží v České republice (Kmochův Kolín, FEDO Štětí, FIJO Cheb, mezinárodní soutěže velkých dechových orchestrů v Brně, Praze, Ostravě, atd.) a mnohokrát reprezentoval Českou republiku na festivalech a soutěžích v zahraničí (USA, Čína, Velká Británie, Francie, Španělsko, Itálie, Holandsko, Belgie, Řecko, Chorvatsko, Rakousko, Německo, Polsko, Slovensko). Mezi nejznámější vystoupení orchestru pak patří koncert v londýnské Royal Albert Hall v roce 1991, koncertní turné po Spojených státech amerických v roce 2008 a velmi úspěšné asijské turné v letech 2016 – 2017, kdy se orchestr v říjnu 2016 skvělým způsobem prezentoval na festivale „2016 Beijing International Band Festival“ v čínském Pekingu, kde mělo jeho koncertní a pochodová vystoupení takový ohlas, že byl čínskými organizátory pozván do Číny hned vzápětí znovu a v září 2017 se pak představil i na světoznámém festivale „2017 Shanghai Tourism Festival“ v čínské Šanghaji.

Aktuálně má orchestr cca 65 členů a stále si drží vysokou uměleckou úroveň. Od roku 2011 je uměleckým vedoucím a hlavním dirigentem orchestru jeho bývalý hráč a současný učitel Základní umělecké školy v Krnově pan Luděk Tlach, pod jehož vedením orchestr nedávno oslavil již 57. výročí svého založení.

http://www.domkrnov.cz/

Dechový orchestr Základní umělecké školy Uničov byl založen ve školním roce 1954/1955, jako školní orchestr tehdejšího městského hudebního ústavu v Uničově. Podnět k založení vzešel od tehdejšího učitele školy pana Josefa Pavlovského.

Za dobu existence orchestru se v jeho čele vystřídalo několik dirigentských osobností, které vychovaly mnoho generací aktivních muzikantů. Charakter orchestru se v jednotlivých obdobích proměňoval podle aktuálního obsazení tělesa a také v závislosti na nezaměnitelném rukopisu každého z jeho dirigentů. Ve všech etapách svého působení však patřil Dechový orchestr ZUŠ Uničov k  významným reprezentantům školy i města Uničov a výrazně přispíval k propagaci dechové hudby v širokém okolí.

O mimořádné interpretační úrovni souboru svědčí četná ocenění, která si přivezl z evropských hudebních festivalů, mezi nimiž vedle vítězství či umístění ve zlatých pásmech nechybí ani řada zvláštních cen udělených za nejlepší provedení skladeb, absolutnímu vítězi kategorie nebo za nejlepší dirigentský výkon.

Specifickou a vzácnou aktivitou orchestru v uplynulém období byla opakovaná spolupráce s významnými osobnostmi české hudební scény Evženem Zámečníkem, Mojmírem Bártkem, Pavlem Staňkem a Josefem Vejvodou, což žákům přineslo mnoho nezapomenutelných zážitků i cenných zkušeností.

Současnou tvář vtiskla orchestru dirigentka Jaroslava Jašková, pod jejímž vedením od školního roku 2017/2018 navázal opětovnou spolupráci s dechovým orchestrem Haná Uničov, se kterým doposud absolvoval dva společné koncerty. Během loňského školního roku se orchestr zúčastnil Festivalu dechových hudeb v Lošticích a Mezinárodního festivalu mládežnických dechových orchestrů ve slovenských Piešťanech.

Dechový orchestr Haná Uničov byl založen v březnu 1969, kdy byli sezváni všichni hudebníci z Uničova a okolí na ustavující schůzi nového velkého hudebního tělesa.

V celé historii orchestru se za dirigentským pultem vystřídali MUDr. František Ticháček (zakladatel orchestru), František Mlynář a Josef Štěpánek. Nynějším dirigentem je Petr Ciba, který převzal orchestr v r. 2009 a s jehož příchodem došlo k omlazení orchestru a k výrazné obměně repertoáru.

Za dobu 40 let prošlo tímto dechovým orchestrem téměř 200 hudebníků.

V současnosti má orchestr cca 35 členů a věkový průměr hudebníků je přibližně 35 let. Členové orchestru jsou především bývalí žáci uničovské ZUŠ a hudebníci z blízkého okolí.

Hlavní náplní činnosti DO se staly koncertní vystoupení, zahraniční i tuzemské zájezdy na festivaly a do družebních měst, nahrávky v televizi a v rozhlase, účast na soutěžích.

Od roku 1996 orchestr spolupracuje se Soukromou ZUŠ taneční v Jeseníku. Společně s jesenickými mažoretkami každoročně zajíždí na zahraniční turné do Francie, Itálie, Španělska, Sardinie a v neposlední řadě i do Hongkongu na oslavy čínského Nového roku.

V roce 2008 je založeno sdružení Dechový orchestr Haná o. s. a orchestr se tak stal samostatným subjektem.

Za dva roky si připomeneme 50. výročí založení orchestru a musíme poděkovat v první řadě městu Uničov za podporu tohoto orchestru.

Tradice dechových orchestrů na prostějovské hudební škole sahá do šedesátých let minulého století. Byly to tzv. malé dechové orchestry do 25 členů. Velká změna nastala 1. září 2003, kdy vznikl velký Dechový orchestr ZUŠ Vl. Ambrose v Prostějově. U vzniku orchestru stála ředitelka hudební školy Mgr. Eliška Kunčíková. Z organizačních důvodů sloučila dva soubory působící na hudební škole, malou dechovku a Big band, v jeden velký orchestr. Taktovky se ujal jako hlavní dirigent učitel Rudolf Prosecký a jako dirigent zástupce ředitelky školy Zdeněk Pella. Členy orchestru jsou současní i bývalí žáci školy a muzikanti z okolí Prostějova.

Dechový orchestr se za krátkou dobu své existence stal nedílnou součástí kulturního dění nejen ve svém regionu, ale úspěšně reprezentuje svoji školu a město Prostějov na festivalech v celé České republice jako jsou Kmochův Kolín, FEDO Štětí a Zlín a také na zahraničních pódiích. Mezi největší úspěchy dechového orchestru patří umístění ve stříbrném a zlatém pásmu na prestižní Mezinárodní soutěži velkých dechových orchestrů v Ostravě. Zisk zlatého pásma na mezinárodní soutěži v polském Rybniku a  umístění ve stříbrném pásmu na Mezinárodním festivalu dechových hudeb v Praze. Na mezinárodní soutěži ve španělském Malgrat de Mar v roce 2012 získal orchestr stříbrnou medaili. S velkým ohlasem mezi hudebními odborníky a příznivci dechové hudby se setkalo vysílání pořadu České televize … a tuhle znáte? natočený s naším orchestrem v roce 2006. Úspěšné byly i hudební projekty FILMUSIC, koncerty se zpěváky Radkou Fišarovou, Tomášem Savkou, Monikou Absolonovou, Bárou Basikovou a s Dashou. Dechový orchestr ZUŠ Vladimíra Ambrose Prostějov byl oceněn ,,Cenu města Prostějova za rok 2013″ za výchovu mládeže a reprezentaci města v České republice i v zahraničí.

Naším společným cílem od začátku činnosti je dělat hudbu z radosti, poctivě a šířit tuto radost mezi ostatní lidi.

http://www.dozuspv.pvskoly.cz/

Lašský dechový orchestr vznikl na podzim roku 2018 sloučením Dechového orchestru Štramberk a Dechového orchestru mladých ZUŠ Příbor. Na bohatou tradici a úspěchy obou orchestrů chce nové těleso navázat.

Dechová hudba ve Štramberku má počátek již v roce 1912 a s výjimkou období německé okupace fungovala bez přestávky až doposud. V období 1. republiky patřil orchestr mezi nejvýraznější kapely v kraji, o čemž svědčí tehdejší bohatá koncertní činnost v širokém okolí, a dokonce účast na X. Sokolském sletu v Praze roku 1938. Důležitým mezníkem v historii tohoto tělesa se stal rok 1984, kdy se vedení orchestru ujímá dirigent Alois Cigán, absolvent vojenské hudební školy, který dává tělesu nový impuls a směr. Do orchestru přicházejí mladí muzikanti, převážně žáci pana dirigenta. Během více než třiceti let, kdy orchestr vede, hudebně vychová a do orchestru přivádí více než 20 dětí, které sám bez nároku na honorář učí po práci doma. V této době s orchestrem začínají spolupracovat také význační skladatelé a dirigenti z oblasti koncertní dechové hudby a těleso se zúčastňuje soutěží a festivalů doma i v zahraničí. Za dirigentským pultem pana Aloise Cigána postupně doplňuje Aleš Kuběna, který vedení orchestru v roce 2015 přebírá. Častým hostujícím dirigentem a odborným rádcem se od roku 1990 stává pan Karel Bria a později i jeho žákyně Lucie Možná.

Dechový orchestr mladých Příbor byl založen v roce 1973 panem Ludvíkem Demlem. Již záhy po svém vzniku si orchestr získává jméno v hudebních kruzích a je řazen k nejlepším mládežnickým orchestrům u nás. Bohatá koncertní činnost zahrnovala účast na domácích i zahraničních festivalech a soutěžích, např. FIJO Cheb či Concerto Bohemia. V roce 1996 přebírá vedení orchestru ředitel ZUŠ Příbor Ivo Lacný, který pokračuje v nastoleném kurzu. I pod jeho vedením dosahuje orchestr skvělých hudebních úspěchů, a to až do června 2018, kdy ukončuje svoji činnost. Po vzájemné dohodě muzikantů došlo ke sloučení obou orchestrů v nové těleso pod názvem Lašský dechový orchestr – Štramberk, Příbor. Jeho dirigentem se stává Aleš Kuběna.

Oba původní orchestry se v posledních několika dekádách svého působení mohly pochlubit bohatou koncertní činností a také spoluprací s významnými osobnostmi koncertní dechové hudby, mezi něž patřili např. Jindřich Praveček, Vladimír Studnička, Pavel Staněk, Miloš Machek, Stanislav Horák, Evžen Zámečník, Karel Bělohoubek, Jaroslav Zeman, Jiří Wolf, Jiří Čaňo a další.

Dechový orchestr ZUŠ Jeseník

Dechový orchestr ZUŠ Němčice nad Hanou působí již od roku 1984 na Základní umělecké škole v Němčicích nad Hanou. Od svého založení orchestr často vystupoval na akcích v blízkém i vzdáleném okolí a dále se rozrůstal. Po roce 1989 se orchestr dostal také na svá první zahraniční vystoupení – do Německa, Itálie, Chorvatska a Švédska. K zásadní změně došlo v říjnu 2002, kdy došlo ke změně dirigenta a orchestr se rozrostl svým nástrojovým obsazením až do dnešní podoby. V současné době má orchestr na 60 členů s kompletním nástrojovým obsazením, které můžeme vidět u moderních dechových orchestrů. Hráči pochází z řad žáků a absolventů ZUŠ Němčice nad Hanou. Dirigentem orchestru je pan Jindřich Novák.

Základem repertoáru jsou koncertní skladby českých i zahraničních autorů, transkripce populárních melodií různých žánrů, filmová hudba a také původní moderní symfonická dechová hudba. Orchestr se stal nedílnou součástí kulturního dění ve svém regionu. Vystupuje také na významných hudebních festivalech a soutěžích dechových orchestrů v České republice a v zahraničí. Významných úspěchů dosáhl orchestr v roce 2007 na Mezinárodní soutěži dechových orchestrů v Praze s umístěním ve zlatém pásmu, v roce 2008 1. místem a titulem absolutního vítěze mezinárodní soutěže v polském Leszně. V roce 2009 získal ocenění ve zlatém pásmu na Mezinárodní soutěži velkých dechových orchestrů v Ostravě. Stejného ocenění dosáhl i v roce 2011 v polském Rybniku. Dirigent orchestru Jindřich Novák byl oceněn cenou pro dirigenta na soutěžích v Praze 2007 a v Leszně 2008. Na festivalu ve španělském Malgrat del Mar v roce 2014 získal orchestr 3. místo a umístění ve zlatém pásmu. Mimo soutěžní vystoupení koncertně orchestr vystupoval i v dalších evropských zemích – Francii, Německu, Litvě, Srbsku, Chorvatsku a Norsku. Na svých vystoupeních spolupracuje s mažoretkovými i tanečními skupinami (Pražské mažoretky, žáci Tanečního oboru ZUŠ, a další).

http://www.domnem.cz/

Mladé těleso věkem i členy. Pouhý rok a půl uplynul od první zkoušky tohoto tělesa které se zformovalo na okraji Prahy v Horních Počernicích. Za dobu jeho existence však již bylo možno mladé muzikanty vidět na několika akcích a koncertech kde posluchači zjistili, že i přes krátký čas bylo možné vytvořit plně funkční a hrající orchestr který má ve svém repertoáru klasickou i moderní dechovou hudbu. V této době se také počet jeho členů ustáli na 35 členů a spolu s věkovým průměrem 14 let se tak jedná o skutečně pravé mládežnické těleso. Největší zásluhu na fungování a hraní orchestru má nepochybně dvojice učitelů Jan Triebenekl a dirigentka Lucie Rapčáková, která od počátku orchestr vede.

Dechové orchestry Kolín

Městská hudba Františka Kmocha je velký dechový orchestr založený Františkem Kmochem v roce 1872. Během dlouhé a složité historie se v orchestru vystřídala celá řada hudebníků a dnes má na kontě nespočet úspěšných vystoupení doma i v zahraničí.

Orchestr pravidelně vyjíždí na festivaly dechové hudby v České republice i do zahraničí. Bylo jej možno vidět koncertovat v SSSR, Maďarsku, NDR,  Bulharsku,   Rakousku, Polsku, Nizozemí, Belgii, Švédsku, Kanadě, USA, Chorvatsku, Itálii, Slovinsku, aj.

Dále Městská hudba Františka Kmocha pravidelně účinkuje na pietních aktech v Kolíně a nejbližším okolí, spolupracuje se Sokolem a Klubem přátel Františka Kmocha. Velmi oblíbenými se staly koncerty MhFK v Senátu PČR, v chrámu svaté Barbory v Kutné Hoře  a vánoční koncerty v kolínském divadle.

Od jara 2009 je hlavním dirigentem Městské hudby Františka Kmocha pan Miloslav Bulín, který do roku 2008 působil u Posádkové hudby Praha jako její hlavní dirigent. Umělecká úroveň orchestru i za  tento krátký čas jeho působení velmi výrazně vzrostla a MhFK absolvovala několik velmi úspěšných koncertů a zahraničních zájezdů.  Šéfdirigent obohatil repertoár orchestru o nové moderní skladby, zejména vlastní aranže. Jeho hlavním cílem  je nejen pokračovat v tradici  zakladatele, ale hlavně získat pro dechovou hudbu nové mladé hudebníky.

www.kmochovahudba.cz

Orchestr působí jako spolek s vlastní právní subjektivitou od roku 2003. Sedmdesátičlenný kolektiv hudebníků se svou interpretační vyspělostí je schopný splnit všechny požadavky spojené s realizací slavnostních a pietních aktů, oslav výročí, jubileí a svátků státních, regionálních či místních nebo hodnotnou produkcí ozdobit kulturní, společenské a sportovní akce všeho druhu.

Repertoár orchestru zahrnuje všechny hudební žánry – od operní, operetní, muzikálové a symfonické tvorby klasiků i současných autorů našich i světových v kvalitních transkripcích pro symfonický dechový orchestr, po původní populární, taneční a pochodovou hudbu. Umělecká úroveň orchestru umožňuje častou spolupráci s předními profesionálními umělci, pravidelným hostem koncertů Harmonie 1872 Kolín je vokální sólistka a moderátorka Renée Nachtigallová. Na koncertech a pochodových produkcích doma i v zahraničí s orchestrem vystupuje taneční skupina mažoretek Hvězdičky Konárovice a Srdíčko Kolín.
Předsedou správní rady je pan Zdeněk Jírek, místopředsedou pan Radek Šubotnik. Orchestr dirigují hudební skladatel, dirigent a hudební pedagog pan Petr Stříška a Irena Pithartová, která je absolventkou hudební konzervatoře.

https://www.harmonie1872.cz/

Kořeny VDO Kolín – Dolní Chvatliny sahají až k počátku minulého století. V letošním roce slaví již 114 let od svého založení.
Od roku 1937 je orchestr pod vedením dynastie Zemanů, která úspěšně vede hudební těleso až dosud – Jan Zeman, Vladimír Zeman st., Jaroslav Zeman st., Vladimír Zeman ml..
Orchestr se stal jedním ze špičkových orchestrů naší vlasti, uskutečnil desítky zahraničních zájezdů po celém světě a stal se vítězem mnoha soutěží, jak doma, tak v zahraničí.
Současným uměleckým vedoucím orchestru je dirigent, pedagog a aranžér pan Josef Šťastný.
Orchestr spolu s Městskou hudbou Františka Kmocha stál u zrodu festivalu Kmochův Kolín.
Současným zřizovatelem VDO je obec Dolní Chvatliny.

https://vdo-kolin.webnode.cz/

Dechový orchestr ZUŠ F. Kmocha Kolín byl založen v roce 1962 Richardem Poletínem. Za dobu své existence absolvoval zahraniční zájezdy například do Dánska, Německa, Belgie nebo Lucemburska. Úspěšně reprezentoval také na soutěžích ZUŠ. Od roku 2007, kdy po řadě úspěšných let odešel z funkce dirigenta orchestru pan Josef Šťastný, se ujal taktovky pan Jiří Vojtěch a od roku 2009 také druhý dirigent, pan Lukáš Bořek.

Orchestr pravidelně vyráží na zahraniční festivaly, zejména do Německa a Rakouska, ale vyjíždí a na akce menšího rozsahu, po ČR, ať již jako doprovod např. mažoretkových soutěží nebo jako host na akcích pořádaných jinými ZUŠ.

Repertoár orchestru je žánrově široký – udržuje tradici dechové hudby, ale zařazuje i skladby z oblasti populární a filmové hudby a zahraniční soudobé autory hudby dechové. V programu orchestru se vyskytují i původní kompozice od dirigenta Lukáše Bořka.

http://www.zus-kolin.cz/obory/hudebni/skupiny

Zahraniční dechové orchestry

La Banda Sinfónica del Instituto Profesional en la Enseñanza y Formación Humana (BSIPEFH de Toluca, Mexiko)

Symfonický orchestr školy IPEFH vznikl v roce 2009 jako kulturní projekt s cílem umožnit studentům propojit hudební vědomosti s praktickou hrou na hudební nástroje a tím rozvíjet jejich dovednosti a učení. Tento projekt umožňuje umělecké soužití studentů, díky kterému nacházejí nové a odlišné způsoby, jak skrze hudbu vyjádřit své emoce, nápady a myšlenky. Kromě plnění funkce platformy, jež umožňuje studentům pokračovat ve studiu hudby v profesionálním slova smyslu, začleňuje hudební činnost i co se konkurence týče.

Orchestr hrál při nejrůznějších kulturních událostech nejen v Mexiku, ale vystoupil i na mezinárodních scénách. Repertoár složený z mexické hudby tak předvedl zemím celé Ameriky. Za zmínku stojí mimo jiné vystoupení v nikaragujském Národním paláci společně s tamní městskou kapelou ve spolupráci s velvyslanectvím Mexika. V červenci 2015 orchestr vystoupil v Kulturním centru hlavního města Nikaraguy. V rámci kulturní výměny také spolupracoval s mladými umělci z Kostariky, společně pak vystoupili v několika městech na jejím území. V roce 2016 hrál orchestr v USA a Kanadě. V roce 2017 vystoupil v Kolumbii jako součást souboru „Sinfónica Nacional Mexicolombiana“, který veřejnosti předvedl mexicko-kolumbijský repertoár.

Orchestr do svého repertoáru zařazuje širokou škálu hudby – od tradiční mexické, po hudbu klasickou i populární (např. z filmových soundtracků).

Dechový orchestr, který byl založen v roce 1927 se v současné době rozrostl až na 52 aktivních hudebníků. Působí v oblasti Záhřebu a zajišťuje zde hudební doprovod ke všem důležitým událostem města, pod současným vedením výrazně stoupla jeho kvalita a stala se tak výrazným symbolem Záhřebu. Jeho členové nejsou profesionálními hudebníky, přesto díky pečlivé práci jejich orchestr hraje hudbu ve vysoké kvalitě. Orchestr ZET má svůj osobitý styl hry a repertoár přitažlivý pro publikum všech věkových skupin a má početnou skupinu svých věrných příznivců. Základním cílem orchestru je udržet místní tradici v souladu se společenskými zájmy, podporovat hudební kulturu, účastnit se veřejných akcí, jako jsou koncerty a festivaly, poskytovat mladým lidem zdravé, sociálně pozitivní a užitečné vyžití. Snaží se také působit na co nejvíce hudebníků a působit také jako vzdělávací instituce.

Ve svém repertoáru má skladby slavných skladatelů vážné a filmové hudby, hudbu k různým speciálním příležitostem, ale i díla z oblasti domácí i zahraniční populární hudby. V roce 2018 organizoval orchestr 1. mezinárodní setkání dechových orchestrů ve městě Záhřeb, které bude pokračovat i v dalších letech. Do Kolína přijíždí orchestr koncertovat poprvé a věříme, že ne naposledy.

Orchestr řídí členové předsednictva: Jelena Horvatinec, Daniel Modric, Milivoj Levanić, dirigent a umělecký vedoucí Hrvoje Pintarić, člen orchestru Divadla chorvatského národního divadla v Záhřebu, s nímž měl orchestr na různých akcích spolupracoval.

Z Maďarska nás po dvou letech opět navštíví krásný krojovaný maďarský orchestr s názvem Mogyorósbányai Fúvószenekar. Mogyorósbánya je obec na úpatí Gerecse, vzdálená 3 km od Dunaje. Většina z 900 obyvatel je švábského, nebo slovenského původu.
Orchestr byl založen v roce 1924 jako „mládežnický“ orchestr, později pod vlivem rozvíjejícího se hornictví v regionu, vystupoval a byl označován jako „hornická kapela“.
V počátcích byl hudební repertoár vyplněn klasicky pochody, polkami, valčíky, z těch dob uchovávají v archivu mezi jinými i noty k našemu Kolíne, Kolíne.
Po změně režimu, v devadesátých letech 20. století, nastaly změny i v orchestru. Počet členů se zvýšil, omládl, mezi členy čím dál více nacházíme také hudebníky z okolních obcí. Orchestr má v současnosti 40 – 45 členů.
Hudební repertoár byl postupně rozšířen o další žánry jako show a filmová hudba, dále pak doplněn o klasické a populární hity, později pak také o operetní kusy.
Vícekrát hostoval v západoevropských zemích,naopak doma přivítal orchestry z Rakouska, Německa, Švýcarska, nebo Nizozemí.
Zůčastnil se četných maďarských i mezinárodních festivalů a přehlídek, na kterých skvěle reprezentoval.
V posledních letech koncertoval v Číně, Turecku, Rumunsku, aktuálně je pozván i do Bulharska.

Musikverein Aigen „Seebsbach-Buam“ byl založen v roce 1967 tehdejším ředitelem obecní školy v Aigenu prof. Herbertem Loskottem . Stalo se tak v malé obci Aigen o 39 domech a 31 muzikantech nedaleko českých hranic u příležitosti Prvního přijímání. K této události dostala právě založená kapela i své první stejnokroje. V r. 1972 vstoupil tento hudební spolek do Sdružení dechových orchestrů v Dolním Rakousku. Prof.Herbert Loskott pak kapelu řídil až do r. 1987 a pak na jeho místo nastoupilo Hermann Kammerer. Od r. 1995 MV Aigen vede Milan Kubek z Dačic.  V r. 2009 a v r. 2014 bylo kapele předáno hejtmanem Dolního Rakouska Dr. Erwinem Pröllem stříbrné resp. zlaté ocenění za pravidelnou účast a dobré výsledky na soutěžích. Díky dlouhotrvající přeshraniční spolupráci českého kapelníka s rakouskou kapelou vznikla již několikanásobná příležitost vystupovat v České republice, a tím reprezentovat obec a region na kulturní úrovni v zahraničí. Dokladem toho jsou navštívené festivaly v České republice v Dačicích, ve Zlíně a na Mahlerově festivalu v Kališti.

Významné jsou i každoroční výlety Musikverein Aigen, při kterých se utužuje především kamarádství ve spolku. V rámci těchto výletů navštívil MV Aigen Švýcarsko, Českou republiku a v Rakousku kraje Tyrolsko, Štýrsko a Burgenland. Zvláštní pozornost je věnována výchově mladých hudebníků. Jejich první krůčky v orchestrální souhře bývají součástí každoročního výročního Jarního koncertu. Především díky podpoře a velmi dobré spolupráci s hudební školou Thayatal, se daří pravidelně přivítat nové aktivní členy.

Vedle Jarního koncertu jsou z dalších celoročních aktivit spolku dominantní účasti na koncertní a pochodové soutěži. V rámci obce jsou to pak hudební zajištění církevních událostí  – mše a procesí o Vánocích , Velikonocích a jiných duchovních svátcích. Potom i hudební produkce např. při různých dopoledních oslavách jako Frühschoppy, koncerty na náměstích apod.

Malé dechové orchestry

Dechovou hudbu Mistříňanka založil v roce 1967 kapelník Antonín Pavluš.

Díky kvalitnímu muzikantskému obsazení, velkému nadšení a přístupu kapela rychle získala rostoucí popularitu a širokou posluchačskou pozornost v Československu a zahraničí. Na začátku její hudební éry v roce 1975 obdržela nejvyšší hudební ocenění – vítěz soutěže dechových hudeb v Československu „O Zlatou křídlovku“. Po tomto skvělém úspěchu zájem o Mistříňanku neustále rostl a zařadil ji mezi nejžádanější dechové kapely v Československu. Navázala spolupráci s pražským Pragokoncertem, který ji nejen zprostředkovával zahraniční turné, ale taktéž v roce 1993 nominoval na Mistrovství světa dechových hudeb ve švýcarském Hettlingen, kde získala nejvyšší ocenění – 1. místo.

Během své padesátileté úspěšné činnosti odehrála kapela více než 4000 představení při různých příležitostech – festivaly, koncerty, taneční zábavy, společenské události, televizní a rozhlasová vystoupení, na nichž získala nespočet ocenění. Rozdávala radost z hudby nejen doma, ale i v zahraničí. S moravskými melodiemi procestovala téměř všechny evropské státy,své koncerty odehrála i v USA.

V průběhu let dochází i v Mistříňance ke generační výměně, garance dlouhodobé kvality dechové hudby však zůstává – pozici kapelníka převzal František Pavluš, bratr zakladatele Antonína Pavluše a pozici uměleckého vedoucího převzal František Pavluš jun., nejstarší syn kapelníka Františka Pavluše.

Od počátku svého působení se kapela profiluje originálním podáním skladeb s vlastními úpravami repertoáru a sólovou tvorbou. Pro své příznivce vydala kapela více než 90 CD a DVD nosičů. V roce 2003 si otevřela vlastní nahrávací studio, které slouží nejen vlastním potřebám, ale i zájemcům hostujících kapel.

V současné době prezentuje kapelu 14 muzikantů (převážně absolventů konzervatoře) a 4 zpěváci. Mistříňanka na svých vystoupeních hraje nejen tradiční lidovou hudbu, ale i moderní a vážnou produkci.

Dechová hudba Straňanka ze Strání byla založena v roce 1926 místním kaplanem P. Janem Novotným, který z vlastních prostředků zakoupil hudební nástroje a dal tak podnět k založení kapely.

Straňanka patří dlouhodobě mezi naše nejlepší a nejžádanější kapely. Tvoří ji vynikající muzikanti, převážně absolventi hudebních konzervatoří a vysokých škol. Kapela je známá z mnoha televizních pořadů a srdce posluchačů si získala bohatým a pestrým repertoárem ve spojení s vysoce kvalitním provedením a muzikantskou vyzrálostí.

Kapelníkem Straňanky je od roku 1991 Petr Houšť. Pod jeho vedením získala kapela své největší úspěchy.

Straňanka se stala nejúspěšnější kapelou v Evropě, protože doposud se žádné kapele nepodařilo získat dvě nejprestižnější ocenění, která se v Evropě udělují pro dechové hudby – titul absolutního Mistra Evropy a Zlatou křídlovku.

Dechová hudba Straňanka tak skvělým způsobem reprezentuje nejen svoji obec Strání a region Moravského Slovácka, ale také Zlínský kraj a Českou republiku.

Březovanka Jiřího Vojtěcha je českomoravská dechovka z vysočiny, složená z profesionálních muzikantů, převážně z členů našich předních dechových a symfonických orchestrů. Tento malý dechový orchestr tvoří dvanáct muzikantů a vždy několik zpěváků v čele s kapelníkem a tubistou Jiřím Vojtěchem. V podání Březovanky můžete slyšet českou a moravskou dechovku včetně orchestrálních a virtuózních sólových skladeb a lidové písně převážně ve vlastním aranžmá . Březovanku si můžete objednat na nejrůznější kulturní akce např. koncerty dechové hudby, festivaly, oslavy měst a obcí, vinobraní a jiné kulturní akce. Březovanka natočila několik hudebních CD a televizních pořadů, pravidelně vystupuje na rozhlasových stanicích Českého rozhlasu, na televizních stanicích a je vítězem několika mezinárodních i tuzemských soutěží.

www.brezovanka.cz

Známá pražská kapela Květovanka pod vedením ing. Josefa Husáka oslavila své jubileum – 30 let působení na scéně a stala se jednou z velmi žádaných a uznávaných kapel s velkou tradicí a hráčskými zkušenostmi.

Květovanka skvěle baví své publikum nejen u nás, ale je častým hostem i v zahraničí – Německo, Rakousko, Holandsko, Mexiko, Indonésie. Za svoji kariéru natočila 35 TV pořadů a 19 CD.

V roce 2014 prošla výraznou proměnou včetně nových kostýmů, repertoáru, zcela nové koncepce programu, aby mohla svým divákům nabídnout jen to nejlepší – pódiové SHOW plné zábavy, humoru a milých hudebních překvapení. Sólisté kapely Radka Becklová a Vráťa Velek vás srdečně zvou na koncert Květovanky, který pro Vás velmi příjemně moderují.

http://www.kvetovanka.cz/

Představujeme Vám mladou dechovou hudbu Věnovanku, kterou založil kapelník Václav Musílek v roce 2012. Věnovanka se může pochlubit věkovým průměrem 22 let a značnými mezinárodními úspěchy. Uskupení muzikantů působí na dechovkové scéně poměrně krátkou dobu, přesto již v letech 2014, 2015 a 2017 získali muzikanti zlaté pásmo v soutěži na festivalu Vejvodova Zbraslav. V roce 2017 se stala Věnovanka laureátem festivalu Vejvodova Zbraslav a také 3. nejlepší dechovkou v Evropě ze soutěže v Bamberku. V roce 2018 získala na Zbraslavi dokonce zlaté pásmo s vyznamenáním.

Naše hudební těleso se účastní řady mezinárodních festivalů v České republice jako je Kmochův Kolín, Kubešova Soběslav, Vejvodova Zbraslav, Dechparáda v Jizerním Vtelně, dechovka v Holýšově či festival v Čáslavi. Navštívili jsme také cizinu – Dychovky v Preši na Slovensku nebo Bad Schlema, Thum nebo Bamberg v Německu.

Kapela sdružuje muzikanty z Čáslavi a blízkého okolí. Hraje klasickou českou a moravskou dechovku, hudbu koncertní i moderní. 

Věnovanka Vám zpříjemní chvíle při nejrůznějších festivalech, oslavách měst a obcí. Nebráníme se vystoupením na vernisážích a výstavách, promenádních i divadelních koncertech. Rádi zahrajeme na hudebních odpoledních pro seniory, průvodech spolu s mažoretkami, svatbách, narozeninách, dechovkových plesech nebo vánočních vystoupeních. Diváky a posluchače vždy potěšíme hezkou lidovou písničkou a příjemnou atmosférou, která z nás, mladých muzikantů, přímo čiší.

Organizujeme festival dechových hudeb konaný každoročně v Dusíkově divadle v Čáslavi. V minulosti jsme koncertovali s panem Josefem Zímou, Josefem Vejvodou i Miroslavem Jiřištou.

Golčovanka Tomáše Kotěry.