ostatní

Navzdory tomu, že podrobný program je stále ještě předmětem důkladně střeženého tajemství, dovolili nám organizátoři alespoň částečně nahlédnout do plánů následujícího ročníku. Překvapivý jistě není fakt, že návštěvníky budou opět čekat tři dny nabité hudebním a společenským programem, jehož centrem bude tradičně Karlovo náměstí. Zde budou připraveny koncerty špičkových dechových orchestrů z celé České republiky i atraktivních zahraničních hostů. Intenzivní jednání probíhají s přáteli ze sousedního Německa, Polska a Maďarska. Vyhledávaným programovým bodem posledních ročníků jsou i večerní koncerty originálních interpretů zastupujících pestrý žánrový koktejl, který dokáže oslovit širokou posluchačskou obec napříč generacemi.

Po dvou letech nás čeká opět zcela výjimečný hudební zážitek, který slibuje páteční koncert, na němž společně zahrají největší kolínská hudební dechová tělesa – orchestry Harmonie 1872 Kolín, VDO Dolní Chvatliny a Městská hudba Františka Kmocha. Tyto zkušené hudebníky doplní talentované mládí zosobněné členy Dechového orchestru ZUŠ Kolín. Jednoznačný úspěch z minulých ročníků přesvědčil o smysluplnosti scény malých dechovek v Komenského parku, a tedy i tyto prostory opět několikrát rozezní dechové nástroje během celého festivalového víkendu. Nedělní programovou tečku obstará Orchestr Jaroslava Ježka. V rámci Doderné, závěrečného koncertu 57. ročníku Kmochova Kolína si budete moci vychutnat originální interpretaci jazzu, rockové, ale i klasické hudby.

Město Kolín v rámci programu festivalu, který hrdě nese jméno dirigenta a skladatele Františka Kmocha, vždy důsledně dbalo na rozvíjení partnerství se sousedními městy a v tomto trendu hodlá pokračovat i v sedmapadesátém ročníku. V jednání jsou nyní dva koncerty v obcích nejbližšího regionu a věříme, že do obou míst přivezou hostující orchestry velkou porci radosti ze skvělé dechové hudby. Neměnnou tradicí je též účast velké rodiny tanečních klubů a spolků, které vysílají do Kolína své mažoretky, jež jsou, od nejmladších věkových kategorií až po dámy seniorského věku, ozdobou tohoto městského festivalu hudby, vzájemnosti a dobré zábavy. V tento okamžik ještě stále platí apel na všechny odpovědné vedoucí, které mají chuť se se svými tanečními skupinami této prestižní přehlídky zúčastnit, aby se přihlásily v nejbližším možném termínu a získaly tak možnost stát se součástí této unikátní společensko-kulturní události.

Velký dík patří i letos generálnímu partnerovi Kmochova Kolína, společnosti KOPOS, díky níž bude opět pro všechny návštěvníky vstup na kompletní festivalový program zcela zdarma.

Těšíme se na viděnou na 57. ročníku Kmochova Kolína.